• Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper - perspektiver på deltakelse og samarbeid 

   Ånund Brottveit; Feiring, Marte (NIBR-notat 2013:107, Notat, 2013)
   Last ned gratis Notatet samler to arbeidsnotater: «Fortrolige fremmede: Selvhjelpsgrupper som utgangspunkt for personlig endring» og «Mellom kommune og sivilsamfunn – samarbeid om selvhjelp». Det første arbeidsnotatet ...
  • Rom for selvhjelp: Det skal to til for å danse tango 

   Ånund Brottveit (NIBR-notat 2014:104, Notat, 2014)
   Last ned gratis Notatet belyser erfaringer med å etablere selvorganiserte selvhjelpsgrupper i lokalsamfunn hvor det er lite tradisjon for dette fra før. Hensikten er å forstå bedre hvilke betingelser som må oppfylles for ...