• En bolig til besvær? Konflikter ved kjøp av brukt bolig i Norge 

      Schjøll, Alexander; Thorjussen, Christian B. Holth (Rapport;16-2019, Research report, 2019)
      Vi benytter en spørreundersøkelse til å si noe om kunnskap om regelverket rundt kjøp av brukte boliger. Spesielt ønsker vi å si noe om konfliktnivået. Vi finner at kunnskapen om regelverket er mangelfull. Vi finner at én ...