• Veien til gjeldsordning. Skyldnernes erfaringer med Nav, namsmann og regelverk 

      Skuland, Silje Elisabeth; Poppe, Christian (Rapport;14-2020, Research report, 2020)
      Gjeldsordningsloven skal revideres i 2021 med mål om å klargjøre og forenkle dagens prosessregler for å få en mer velfungerende og effektiv ordning og for å sikre en mer enhetlig praktisering. Hovedproblemstillingen i ...