• Klær og miljø: Innkjøp, gjenbruk og vask 

      Laitala, Kirsi; Klepp, Ingun Grimstad (Rapport;2-2020, Research report, 2020)
      Rapporten diskuterer klesanskaffelser og vedlikehold i dagens Norge basert på en spørreundersøkelse om bærekraftig forbruk. Respondentene rapporterte at de hadde anskaffet i gjennomsnitt 23,5 plagg i løpet av det siste ...