• Bolig i et forbrukerperspektiv 

      Nordahl, Berit; Barlindhaug, Rolf (Kunnskapsoppsummeringer forbrukerpolitikk 2018 4/4, Notat, 2018)
      Dette er ett av fire notater utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet som underlag i arbeidet med en ny NOU om forbrukerpolitikk. Notatet er skrevet av forskere ved By- og regionforskningsinstituttet ...