• Bærekraftig torskeforvaltning og torskegenomet 

      Aarset, Bernt (Prosjektnotat nr. 11-2017, Working paper, 2017)
      ELSA-gruppa arrangerte en interessent-konferanse på Gardermoen februar 2017 for å diskutere hva den nye kunnskapen som torskegenomet brakte fram kan bety for forvaltningen av torsk. De sentrale interessentene var Norges ...