Show simple item record

dc.contributor.authorHaugen, Hilde Kjærnet
dc.contributor.authorMyhrer, Trude
dc.contributor.authorHaugli, Ketil Hegerstrøm
dc.contributor.authorEl-Homsi, Fadi
dc.date.accessioned2020-12-07T14:48:33Z
dc.date.accessioned2021-02-25T09:11:18Z
dc.date.available2020-12-07T14:48:33Z
dc.date.available2021-02-25T09:11:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHaugen, H.K., Myhrer, T., Haugli, K.H. & El-Homsi, F. (2020) Utviklingen av tannteknisk produksjon i Norge. Den norske tannlegeforenings tidende, 130(8), 592-600en
dc.identifier.issn0029-2303
dc.identifier.issn1894-180X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9731
dc.description.abstractTannteknikerutdanningen ved OsloMet gjennomførte våren 2018 en markedsundersøkelse blant alle tanntekniske virksomheter registrert i Norge. Formålet med den nettbaserte spørreundersøkelsen var å kartlegge bedriftsstruktur, produktsortiment, framstillingsteknikker og kompetansebehov. En videre hensikt med undersøkelsen er målretting av tannteknikerstudiets innhold og organisering i tråd med samfunnsoppdraget, slik at autoriserte kandidater oppleves som relevante for arbeidsmarkedet fremover. Resultatene fra markedsundersøkelsen vil bidra til utarbeidelsen av ny programplan tilpasset nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene i Norge. Resultatene viser at digitale fremstillingsmetoder er på klar frammarsj, men samtidig at produksjonen av avtakbar protetikk fortsatt er stor. Innen fast protetikk ser det ut til at datastyrte prosesser (CAD/CAM) i stor grad erstatter manuelle arbeidsprosedyrer som voksing og støping. Helkeramiske- og metallkeramiske underkonstruksjoner (skjeletter) frest i zirkonia og Co-Cr benyttes hovedsakelig til kroner og broer. Innen avtakbar protetikk utføres arbeidsprosessene i all hovedsak ved bruk av konvensjonelle manuelle teknikker. Pasientkontakten er økende blant norske tannteknikere, og omfatter etter hvert både fargeuttak, avtrykkstagning, bittregistrering og innprøving av tannerstatninger.en
dc.description.abstractThe Norwegian Dental Technology Program at Oslo Metropolitan University, conducted a market research among all 208 registered domestic dental technology companies in 2018. The objective of the web-based survey was to map corporate structure, range of products, use of conventional versus digital production techniques, needed competency and expertise. The purpose is targeting the content and organization of the study program in line with the mission in society, and the authorized Bachelor candidates’ relevance for the labor market. This study will therefore influence on the development of new Dental Technology Program based on national guidelines. Survey results showed increasing digital manufacturing methods. Regarding fixed prosthodontics, it appears that computer aided design and manufacturing (CAD/CAM) processes largely replace conventional methods such as waxing and casting. Most commonly, milled full ceramics and metal-ceramic substructures for crowns and bridges are manufactured by CAD/CAM. Nevertheless, the quantity of removable prostheses production is still substantial, and the associated work processes are mainly carried out by conventional manual techniques. According to the informants, they also experience increased patient consulting regarding determination of restoration color and design, and eventually procedures as taking impression, jaw registration and try-in of dental prosthodontics
dc.language.isoenen
dc.publisherDen norske tannlegeforeningen
dc.relation.ispartofseriesDen norske tannlegeforenings tidende;130(8)
dc.relation.urihttps://www.tannlegetidende.no/i/2020/8/m-68
dc.subjectTanntekniske virksomheteren
dc.subjectBedriftsstruktureren
dc.subjectProduktsortimenteren
dc.subjectFramstillingsteknikkeren
dc.subjectKompetansebehoven
dc.subjectTannteknikerstudieren
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk odontologiske fag: 830en
dc.titleUtviklingen av tannteknisk produksjon i Norgeen
dc.title.alternativeDevelopment of production in dental laboratories in Norway
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-12-07T14:48:33Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1857067
dc.source.journalDen norske tannlegeforenings tidende


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record