Show simple item record

dc.contributor.advisorSugahara, Gustavo Toshiaki Lopes
dc.contributor.authorKjeldsen, Rebecca Helene
dc.date.accessioned2021-01-25T12:17:15Z
dc.date.available2021-01-25T12:17:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9421
dc.descriptionMaster i sosialfagen
dc.description.abstractFormål: Formålet med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvorvidt den norske alkoholkulturen kan virke ekskluderende for ungdom som lever under et religiøst forbud mot å konsumere alkohol. Hvilken betydning har religiøs tilhørighet i islam for ungdommers vennerelasjoner i ungdomstiden når alkohol og fest får en sentral rolle? Teoretisk forankring: Teori om sosial kapital trekkes inn for å forstå betydningen av vennerelasjoner og sosial inklusjon. Videre er interseksjonalitet et teoretisk perspektiv som trekkes inn for å synliggjøre hvordan sosiale kategorier som religion og etnisitet kan ha en direkte påvirkning i ungdommers liv. Metode: Data fra tverrsnittsundersøkelsen Ung i Oslo 2018 brukes i statistiske analyser. Utvalget har bestått av over 10 000 elever på videregående skole i Oslo. Studiens hypoteser blir testet gjennom en kvantitativ-deduktiv metode. Statistiske metoder som har blitt brukt er krysstabellanalyser og multippel lineær regresjonsanalyse for å undersøke bivariate og multivariate sammenhenger mellom religiøs tilhørighet, alkoholbruk, vennerelasjoner, religionens betydning i hverdagslivet, sosioøkonomisk status og opplevd foreldrekontroll og overbeskyttelse. Resultater: 1) Ungdom med religiøs tilhørighet i islam opplever svakere vennerelasjoner. 2) Ungdom med religiøs tilhørighet i islam har større sannsynlighet for å ha svake vennerelasjoner dersom de drikker alkohol. For ungdom uten religiøs tilhørighet er sannsynligheten for å ha svake vennerelasjoner større dersom de ikke drikker alkohol. Konklusjon: Religiøs tilhørighet i islam har betydning for ungdommenes vennerelasjoner, og muslimske ungdommer som drikker alkohol har større sannsynlighet for å ha svake vennerelasjoner enn de som ikke drikker alkohol. For ikke-religiøse ungdommer er det motsatt: sannsynligheten for å ha svake vennerelasjoner er større dersom de ikke drikker alkohol. Dette tyder på at religiøs tilhørighet i islam og alkoholavhold ikke har en negativ effekt på ungdommenes vennerelasjoner slik som først antatt.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectUngdomen
dc.subjectAlkoholen
dc.subjectReligionen
dc.subjectSosial kapitalen
dc.subjectInterseksjonaliteten
dc.titleAlkohol - veien til sosial inkludering? En kvantitativ studie av sammenhengen mellom alkoholbruk, vennerelasjoner og religiøs tilhørighet blant unge i Oslo.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record