Show simple item record

dc.contributor.advisorTøge, Anne Grete
dc.contributor.advisorHegna, Kristinn
dc.contributor.authorTrampe-Ewert, Kathinka
dc.date.accessioned2021-01-25T10:28:45Z
dc.date.available2021-01-25T10:28:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9412
dc.descriptionMaster i sosialfagen
dc.description.abstractDenne artikkelen undersøker om ungdom med skeiv seksuell orientering i større grad oppgir høyere nivå av psykiske plager sammenlignet med øvrig ungdom i Oslo, og hvorvidt verbal seksuell trakassering kan forklare noe av denne sammenhengen. Videre undersøker jeg om kjønns- og homonedsettende bemerkninger påvirker ungdom ulikt avhengig av hvilken seksuell orientering de identifiserer seg med. Resultatene viser at skeiv ungdom rapporterer betydelig forhøyede nivåer av psykiske helseplager sammenlignet med heterofil ungdom, og at noe av dette forklares av at denne gruppen oftere opplever verbal seksuell trakassering. Analysene viser ingen tegn til at det å bli utsatt for verbal trakassering påvirker skeive ungdommers psykiske helse mer enn andre ungdommer. Samtidig peker min studie på at ungdom med skeiv seksuell orientering oftere utsettes for denne typen trakassering, noe som nødvendigvis innebærer at disse ungdommene likevel rammes hardere av den store utbredelsen av kjønns- og homonedsettende språk blant ungdom. Funnene bidrar til kunnskap om prosesser som kan føre til forskjeller i psykisk helse for ungdom med og uten skeiv orientering, samt økt bevissthet rundt hvordan kjønns- og homonedsettende språk kan få konsekvenser for ungdom som utsettes for dette. Artikkelen bygger på den byomfattende spørreundersøkelsen «Ung i Oslo 2018» med svar fra 10 825 videregåendeelever.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectSkeiv ungdomen
dc.subjectSeksuell orienteringen
dc.subjectSeksuell trakasseringen
dc.subjectPsykisk helseen
dc.subjectVerbal seksuell trakasseringen
dc.title«...Hadde jeg vært homo, ville jeg ha vært knust for lenge siden...»: En kvantitativ studie av seksuell orientering, verbal seksuell trakassering og psykisk helse blant unge i Oslo.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record