Show simple item record

dc.contributor.advisorHovik, Sissel
dc.contributor.authorBertelsen, Inger Miriam
dc.date.accessioned2021-01-19T11:44:51Z
dc.date.available2021-01-19T11:44:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9352
dc.descriptionMaster i sosialfagen
dc.description.abstractDenne oppgaven ser på innbyggerdeltakelsen i Områdeløftet Grønland og Tøyen. Med utgangspunkt i kvalitativ intervjudata fra 16 informanter, rettes blikket mot hvilke deltakelseskanaler offentlig administrasjon og politikere bruker for å invitere innbyggerne inn til deltakelse for å få informasjon om befolkningens behov og ønsker. Og videre, hvilke kanaler aktivistene bruker for å påvirke offentlige beslutningstakere. Ved å undersøke hvordan kanalene er utformet, ser studien også på hvorvidt de ulike kanalene for innbyggerdeltakelse er egnet til å fremme de demokratiske verdiene: legitimitet, rettferdighet eller effektivitet. For å se på både formelle og uformelle kanaler for innbyggerdeltakelse brukes en videreutvikling av Fungs (2006) demokratikube som rammeverk. Demokratikuben blir videreutviklet med utgangspunkt i Thesen og Rommetvedts (2009) teori om interesseorganisasjoners strategier for innflytelse. Studien indikerer at områdeløftet Grønland og Tøyen kan bli sett som et uttrykk for participatory governance som tilrettelegger for både formelle og uformelle kanaler for deltakelse. Offentlig administrasjon tilrettelegger for de formelle deltakelseskanalene tilknyttet områdeløftet. I deltakelseskanalene vektlegger administrasjonen å inkludere et representativt utvalg av befolkningen. Kommunikasjonen varierer fra deliberasjon gjennom informerte og reflektere diskusjoner i kafédialoger og workshops, til at innbyggerne kommuniserer gjennom stemmesedler ved deltakende budsjettering. Innflytelsen varierer fra å gi offentlig administrasjon informasjon om innbyggernes behov og ønsker i kafédialoger og workshops, til at innbyggerne får beslutningsmakt ved deltakende budsjettering. Politikernes formelle deltakelseskanal, åpen halvtime, er lite representativ ettersom kanalen er åpen for alle, uten noen former for rekruttering. I åpen halvtime får innbyggerne mulighet til å si sine meninger, uten former for diskusjon. Innflytelsen er i form av konsultasjon, ved at innbyggerne gir politikerne informasjon, uten at innbyggerne får noe beslutningsmakt. Imidlertid, viser studien at politikerne også har uformelle kanaler hvor de vektlegger å inkludere et bredt utvalg av befolkningen. Gjennom bruk av tradisjonelle- og sosiale medier, telefon, meldingsutveksling og uformelle møter, varierer kommunikasjonen fra enveiskommunikasjon hvor de får innsikt i innbyggerne og aktivistenes meninger, til samtaler og diskusjoner med formål om å lære av innbyggernes meninger. Innflytelsen er identisk som ved åpen halvtime, konsultasjon. Aktivistene kombinerer den formelle kanalen åpen halvtime med uformelle kanaler. I de uformelle kanalene kombinerer aktivistene tradisjonelle- og sosiale medier, kampanjer, e-post og uformelle møter for å påvirke politikerne. Aktivistenes deltakelse er ikke representativ, med unntak av en aktivist som rekrutterer de berørte stemmene i sakene aktivisten engasjerer seg i. Dette kan muliggjøre representativ deltakelse. Kommunikasjonen varier fra at aktivistene uttrykker sine meninger til politikerne gjennom åpen halvtime, kampanjer, sosiale medier og aviser, til samtaler og diskusjoner med formål om å dele og videreformidle sine erfaring til politikerne gjennom e-post og uformelle møter. Innflytelsen varierer fra at aktivistene får satt sin sak på dagsorden, til at de får politikerne til å forplikte seg til å ta i mot innspillene. Offentlig administrasjons formelle deltakelseskanaler, politikernes uformelle deltakelseskanal og en av aktivistenes uformelle kanaler, er egnet til å fremme demokratiske verdier knyttet til innbyggerdeltakelse. Herunder er offentlig administrasjons kafédialoger og workshops egnet til å fremme legitimitet, og rettferdighet ved deltakende budsjettering. Politikernes uformelle kontakt med innbyggerne er egnet til å fremme legitimitet. Imidlertid, forutsetter dette at den spontane kontaktet med ulike innbyggerne omfatter et representativt utvalg av befolkningen på Grønland og Tøyen. Videre vil en av aktivistenes uformelle deltakelse kunne fremme legitimitet, dersom deltakelsen er representativ. Når politikernes formelle deltakelseskanal, åpen halvtime, og aktivistenes uformelle kanal for innbyggerdeltakelse ikke er egnet til å fremme demokratiske verdier, hviler beslutningene på det representative demokratiets evne til å fatte legitime, rettferdige og effektive beslutninger.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectInnbyggerdeltakelseen
dc.subjectOmrådeløften
dc.subjectMedvirkningen
dc.subjectDeltakerdemokratien
dc.subjectGovernanceen
dc.titleKanaler for innbyggerdeltakelse i Områdeløftet Grønland og Tøyen: En analyse av offentlig administrasjon, politikere og aktivisters formelle og uformelle kanaler for innbyggerdeltakelse.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record