Show simple item record

dc.contributor.advisorStigen, Inger Marie
dc.contributor.authorJohansen, Siri Andrea
dc.date.accessioned2021-01-19T08:46:32Z
dc.date.available2021-01-19T08:46:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9345
dc.descriptionMaster i sosialfagen
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er involvering av eksterne aktører og deres reaksjoner i iverksettingen av offentlige reformer. Oppgaven tar utgangspunkt i to iverksettingscase: iverksettingen av regionreformen i Viken fylkeskommune og iverksettingen av nærpolitireformen i Øst politidistrikt. Oppgavens problemstilling er: på hvilken måte involveres eksterne aktører i iverksettingen av offentlig reformer på regionalt nivå – statlig og fylkeskommunalt, hvordan reagerer de eksterne aktørene på iverksettingen, og hva kan forklare eventuelle forskjeller. Oppgaven består av en komparativ casestudie hvor målet har vært å kartlegge variasjoner mellom de to iverksettingsenhetene. Studien tar i bruk kvalitativ metode, og oppgavens datagrunnlag består av dokumenter, medieinnhold og avisartikler. Studiens funn er at iverksettingen i Viken fylkeskommune i større grad enn iverksettingen i Øst politidistrikt åpner opp for involvering av befolkningen. Dette kan forklares av at iverksettingskonteksten i Viken fylkeskommune er mer preget av autonomi, sammenlignet med iverksettingskonteksten i Øst politidistrikt som er mer preget av statlig styring. Videre har oppgaven funnet at de samfunnsmessige reaksjonene på iverksettingen var større i Øst politidistrikt enn i Viken fylkeskommune. Dette kan forklares av at iverksettingen av nærpolitireformen i Øst politidistrikt medførte en mer direkte og synlig endring for befolkningen, sammenlignet med iverksettingen av regionreformen i Viken fylkeskommune.en
dc.description.abstractThe theme for this master thesis is involvement of external actors and their reactions in the implementation of public reforms. This is comparative case study consisting of two implementation subjects: the implementation of regionreformen in Viken county council and the implementation of nærpolitireformen in Øst police district. The research question for this study is: in what way are external actors involved in the implementation of public reforms at the regional level – state and county, how does external actors react to the implementation, and what can explain possible variation. The goal of this study has been to highlight the variation between the implementation subjects. The study uses qualitative method, and the data sources have been documents, information from websites and newspapers. Key findings is that the implementation in Viken county council were more open for involvement of the public, compared to the implementation in Øst police district. A possible explanation for this is that the implementation context in Viken county council is more autonomous, compared to Øst police district, where superior authorities have more power in the implementation process. The study also found more and stronger reactions among the external actors in the implementation of nærpolitireformen in Øst police district, compared to the implementation of regionreformen in Viken county council. A possible explanation for why the implementation in Øst police district generated more and stronger reactions can be that the change in Øst police district affected the public more and therefore were more visible, compared to the implementation in Viken county council.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectOffentlige reformeren
dc.subjectRegional forvaltningen
dc.subjectViken fylkeskommuneen
dc.subjectRegionreformenen
dc.subjectØst politidistrikten
dc.titleInvolvering av eksterne aktører og deres reaksjoner i iverksettingen av offentlige reformer: en studie av Viken fylkeskommune og Øst politidistrikten
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record