Show simple item record

dc.contributor.advisorJenssen, Dag
dc.contributor.authorLund, Vibeke Brubak
dc.date.accessioned2020-12-17T13:09:17Z
dc.date.available2020-12-17T13:09:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9284
dc.descriptionMaster i sosialfagen
dc.description.abstractBakgrunn: etter mange års arbeid i kommunal barneverntjeneste har jeg undret meg over om familiers bakgrunn blir tatt med inn i arbeidet som gjøres i stor nok grad. Barn og deres familier som er i kontakt med barneverntjenesten er i behov av riktig hjelp til riktig tid slik at barnas omsorgssituasjon kan bedres på et så tidlig tidspunkt som overhodet mulig. Arbeidet som gjøres i en barneverntjeneste er ofte komplekst, og det er utfordrende for kontaktpersoner i tjenesten å ha mange familier som trenger oppfølging, samtidig med tøffe samtaler og stort arbeidspress. Hvilke prioriteringer som gjøres i de forskjellige tjenestene avhenger av de valg en kontaktperson gjør, samt de fokusområder den tjenesten har. Problemstilling: Denne masteravhandlingen er en kvalitativ studie av hvordan forskjellige fagpersoner, i oppgaven kalt kontaktpersoner, bruker begrepet sosial arv inn i arbeidet de gjør i sin tjeneste. For å få svar på problemstillingen gjennomførte jeg et semi-strukturert intervju med seks informanter som hadde mange års erfaring fra arbeidet som kontaktperson i en kommunal barneverntjeneste. Konklusjon: Funnene ble analysert og diskutert med bakgrunn i det teoretiske grunnlaget, og viser at kontaktpersoner er kjent emd begrepet sosial arv. De bruker temaet mer i tiltaksfasen enn i undersøkelsesfasen og det handler om at lovgrunnlaget regulerer bruken mer i undersøkelsesfasen. Videre viser forskningen at temaet er i bruk ved alle barnevernskontorer, men at fokuset varierer ut i fra interessen og erfaringen til kontaktpersonene.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten
dc.subjectSosial arven
dc.subjectBarnevernen
dc.subjectBarnevernstjenestenen
dc.subjectTiltaksarbeiden
dc.titleSosial arv i barneverntjenesten - hvordan og hvorforen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record