Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAlmås, Inger Karin
dc.contributor.authorSolli, Frida Sandbæk
dc.date.accessioned2020-11-25T11:56:02Z
dc.date.available2020-11-25T11:56:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9237
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren
dc.description.abstractKommunikasjonsferdigheter er viktig for å kunne delta aktivt i sosial interaksjon. For personer med forsinket språkutvikling, deriblant autismespekterforstyrrelse (ASF), er det viktig å starte tidlig med etablering av kommunikasjonsferdigheter. Innenfor ulike fagfelt eksisterer ulike forståelsesrammer og ulike tilnærminger ved mangelfull eller forsinket utvikling av kommunikasjonsferdigheter. Prosedyrene har som hensikt å etablere ferdigheter for å redusere «gapet» til barnets alderstrinn. Artikkel 1 er en teoretisk artikkel hvor to opplæringsprosedyrer sammenlignes. Det er flere studier innen anvendt atferdsanalyse som har vist at prompting-prosedyrer har hatt god effekt ved etablering av verbale operanter som intraverbaler. Prompting-prosedyrer sammenlignes med systematisk begrepsundervisning, som bygger på Nyborg pedagogikk. Artikkelen beskriver prosedyrenes ulike forklaringer av atferd, ulike teorigrunnlag, resultater, samt prosedyrenes fordeler og ulemper. Avslutningsvis påpekes utfordringer ved operasjonalisering av begreper, og viktigheten av registrering av atferd og effektive prosedyrer. Artikkel 2 er en single-subjekt studie hvor effekten av lyttertrening for emergente intraverbale responser evalueres for ei jente på 8 år med ASF. Lyttertrening ble gjennomført med tre kategorier hvor hver kategori hadde tre medlemmer. Et multiple probe design ble benyttet. Resultatene viser at lyttertrening førte til delvis emergens av intraverbale responser. For det første settet ble det oppnådd 100 % mestring av emergente intraverbaler etter lyttertrening. Videre ble bidireksjonale emergente intraverbale responser testet for sett 1, hvor 100% mestring ble oppnådd. Ved sett 2 og 3 ble tacttrening igangsatt grunnet manglende effekt av emergente intraverbaler ved lyttertrening. Resultatene etter tacttrening viste begrenset grad av mestring for emergente intraverbaler.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskapen
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2020
dc.subjectForsinket språkutviklingen
dc.subjectBegrepsundervisningen
dc.subjectPrompting prosedyreen
dc.subjectLyttertreningen
dc.subjectIntraverbal atferden
dc.subjectKommunikasjonsferdigheteren
dc.titleEtablering av begreper og kategoriserings-ferdigheter hos barn med forsinket språkutviklingen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel