Show simple item record

dc.contributor.advisorWærdahl, Randi
dc.contributor.authorSkramstad, Janne
dc.date.accessioned2020-10-27T12:03:30Z
dc.date.available2020-10-27T12:03:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9120
dc.descriptionMaster i familiebehandlingen
dc.description.abstract«Historier om foreldreskap i tiden vi lever i – fortalt av småbarnsforeldre i bydel Sagene i Oslo» er en masteroppgave skrevet med inspirasjon i dages tidsånd. Tiden vi lever i kan bære preg av et samfunn i endring, stress og mye og variert informasjon og kompetanse. Innen familielivet kan hverdagen være uforutsigbar og fylt med mange og mye følelser. «Tidens» mange aspekter kan strekke seg fra nåtiden, fortiden og fremtiden til den relasjonelle og den individuelle tiden. Tidens likestillings og samhandlingens prosjekt, tid for fellesskap og tidens offentlige rom er bare noen tidsdimensjoner familielivet beveger seg i. Familiene til «Lilis», «Emma», «Alexander», «Daniel», «Adrian», «Linnea» og «Jenny» forteller historier fra hverdagslivet og om foreldreskapet i bydel Sagene i Oslo. «Bydelen med kulturbydelen, miljøbydelen og bydelen med de mange parkene» (Bydel Sagens hjemmeside, 2019), og «bydelen hvor det er kult og urbant på den avslappende måten (Rolness, 2012, Aftenposten).en
dc.description.abstract“Stories of Present-Day Parenthood – as Told by Parents of Small Children in Sagene City District in Oslo” is a master thesis written with the inspiration of todays zeitgeist. The present-day showing signs of a society in change, stresses and with a quantity and variety in expertise and information. The everyday family life may be unpredictable and emotional laden. The time’s many aspects extend from the present, the past and the future till the relational and the individual concept. Today’s equality and interaction project, community and public spaces it’s just some dimension of movements in family life. The family of “Lilis”, “Emma”, “Alexander”, “Daniel”, “Adrian”, “Linnea” and “Jenny” tells stories about everyday life’s parenthood in the city district Sagene in Oslo. “The city district is the district of culture, environmental commitment and the district with all the parks” (Bydel Sagens hjemmeside, 2019), and «the city district where it’s cool and urban in a relaxing way” Rolness, 2012, Aftenposten)en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sosialfagen
dc.relation.ispartofseriesSFB;2019
dc.subjectForeldreskapen
dc.subjectTidsaspekteren
dc.subjectIntimiteten
dc.subjectFamilieliven
dc.subjectTiden
dc.subjectHverdagsliven
dc.titleHistorier om foreldreskap i tiden vi lever i: Fortalt av småbarnsforeldre i bydel Sagene i Osloen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record