Show simple item record

dc.contributor.advisorLutnæs, Eva
dc.contributor.advisorFeet, Kristina
dc.contributor.authorSolli, Julie
dc.date.accessioned2020-10-26T12:13:58Z
dc.date.available2020-10-26T12:13:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9105
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractKompetansemålene i læreplanen danner grunnlaget for elevenes underveis- og standpunktvurdering. Evne til refleksjon og kritisk tenkning er inkludert i den nye definisjonen av kompetansebegrepet. I denne avhandlingen undersøkes omtale og fremming av kritisk tenkning i sentrale styringsdokumenter frem mot LK20 og hvordan dette legger føringer for vurdering i kunst og håndverk på ungdomstrinnet. Gjennom granskning av begrepet kritisk tenkning, drøfting av vurdering i praktiske og estetiske fag og gjennomgang av ny læreplan i kunst og håndverk søker avhandlingen å svare på følgende problemstilling: Hvordan fremmes kritisk tenkning gjennom sentrale styringsdokumenter som leder frem til LK20, og hvilke føringer gir dette for vurdering av kritisk tenkning i kunst og håndverk på ungdomstrinnet? Kritisk tenkning og vurdering i kunst og håndverk undersøkes gjennom en kritisk diskursanalyse av følgende dokumenter: (1) NOU 2015:8 Fremtidens skole, (2) St meld 28 Fag - Fordypning - Forståelse, (3) Retningslinjer for utforming av nasjonale og samiske læreplaner for fag i LK20 og LK20S og (4) Ny læreplan i kunst og håndverk. For å svare på problemstillingen drøftes blant annet begrepet kritisk tenkning i lys av styringsdokumentene og ulike teoretikere, utvikling av kompetansebegrepet, skolens todelte dannings- og utdanningsoppdrag, omtale av og vurdering i praktiske og estetiske fag og resultatet av den nye læreplanen i kunst og håndverk med hovedfokus på fagspesifikk omtale av vurdering og implementering av kritisk tenkning. Gjennom drøftingen kommer det frem at eksplisitt bruk av begrepet kritisk tenkning i den nye læreplanen i kunst og håndverk forekommer sjeldent, men at meningsinnholdet er å finne igjen i andre formuleringer og kan tolkes inn i ulike verb som anvendes i kompetansemålene. Meningsinnholdet er gjennomgående identifiserbart i den fagspesifikke omtalen av underveisvurdering, selv om begrepet ikke benyttes eksplisitt. I den praktisk estetiske delen visualiserer jeg egen arbeidsprosess gjennom brodering av tekst.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for estetiske fagen
dc.relation.ispartofseriesMEST;2020
dc.subjectKunst og håndverken
dc.subjectRefleksjonen
dc.subjectKritisk diskursanalyseen
dc.subjectEstetiske fagen
dc.subjectVurderingen
dc.subjectLæreplaneren
dc.subjectFagfornyelsenen
dc.subjectKompetansemålen
dc.titleKritisk tenkning i nye læreplaner: Kritisk diskursanalyse av styringsdokumenter og implikasjoner for vurdering i kunst og håndverken
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record