Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBryn, Ida
dc.contributor.authorKhan, Ammad
dc.date.accessioned2020-10-07T13:12:24Z
dc.date.available2020-10-07T13:12:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8999
dc.descriptionMaster i energi og miljø i byggen
dc.description.abstractErfaring tilsier at det i stor grad overdimensjoneres når en planlegger sentrale varmeinstallasjoner. Ventilasjon utgjør en stor bidragsyter til maksimal varmeeffekt i yrkesbygg. Maksimaleffekten til ventilasjon påvirkes av i tillegg til klima i stor grad av luftmengder, virkningsgrader, tilluftstemperatur og avriming. Målet med oppgaven er å vise til når og under hvilket forhold det er fare for frost, og avriming bør hensyntas ved dimensjonerende forhold i sentrale ventilasjonsanlegg. Oppgaven skal drøfte konsekvensen av ulike avrimingsløsninger og anbefale løsninger for å redusere effektuttak på enkeltaggregat. Muligheten for tiltak for å redusere samtidig effektuttak ved flere aggregater i samme varmeanlegg skal også undersøkes. I oppgaven er relevant teori beskrevet. For å løse oppgaven er den delt i fire deler. Den første delen kartlegger hvilke løsninger som finnes hos de mest brukte systemleverandørene. Den andre delen kartlegger når frostsikring inntreffer på virkelige anlegg i drift, dette er utført ved å gjøre målinger i aggregater. Den tredje delen kartlegger frostrisiko for klasserom, kontor og bolig, dette er gjort ved å utføre simuleringer, både døgnsimulering og årssimulering. Den fjerde delen sammenstiller resultatene og gir anbefalinger. Ut fra teorien fremkommer det at for at frost skal inntreffe i avkast, så må følgende betingelser være oppfylt; temperatur i avkast må være lavere enn duggpunktstemperaturen slik at det blir utfelt kondens, og temperatur i avkast må være under 0°C. Når begge betingelsene er oppfylt, da kan det oppstå frost. Resultat fra del en viser at det det finnes ulike løsninger for frostsikring hos systemleverandørene. De enkleste løsningene går ut på å regulere frostsikringen basert på utetemperatur, avkasttemperatur eller trykkfallet over varmegjenvinneren på avtrekkssiden. De avanserte løsningen går ut på å regulere frostsikringen basert på målinger at temperatur og fuktnivå i avkast. Resultatet fra målinger viser at det ikke er frostrisiko i aggregatene der målingene er utført, i den perioden. Resultatet fra simuleringen viser at det er det er ulik frostrisiko for ulike typer bygg. Frostrisikoen er avhengig av fuktbelastning og luftmengder. Det er mindre frostfare for kontor og klasserom, mens frostfaren er stor bolig. Konklusjonen er at avriming bør hensyntas ved dimensjonering av sentrale varmeinstallasjoner, men behovet for avriming bør vurderes for ulike bygg. Fordi behovet for avriming er ikke likt for ulike bygg. Valg av avrimingsløsning bidrar til å påvirke energibruk i stor grad. Valg av løsning bidrar også til å påvirke størrelse på varmeinstallasjoner. Det anbefales at det brukes optimale avrimingsløsninger fremfor normale løsninger. Dette fordi med optimale løsninger avrimer systemet kun ved behov, det er energibesparende. Og individuelt behov for avriming kan kun brukes som dimensjonerende forhold når optimal frostsikringsløsning brukes.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikken
dc.relation.ispartofseriesMAEND;2020
dc.subjectVentilasjonen
dc.subjectFrostsikringen
dc.subjectEffekten
dc.titleMulige strategier for avriming og deres konsekvenser for dimensjonerende varmeeffekten
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel