Show simple item record

dc.contributor.advisorRee, Gunnar
dc.contributor.authorTraalum, Marie Tobine
dc.date.accessioned2020-08-27T11:08:37Z
dc.date.available2020-08-27T11:08:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8852
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren
dc.description.abstractFeedback er et viktig verktøy både for å beholde og utvikle ansatte. Prestasjonsfeedback bidrar til at den ansatte kan identifisere forskjellen på hva som blir gjort, og hva en ønsker å oppnå. Denne masteroppgaven består av to artikler. Artikkel én er en litteraturgjennomgang som tar for seg å avdekke hva som foreligger av eksisterende forskning på prestasjonsfeedback innenfor Organizational Behavior Management (OBM) som felt. Totalt 23 relevante artikler ble identifisert gjennom et litteratursøk. Resultatene viser effekten av ulike elementer ved feedback. Artikkel to setter funnene fra litteraturgjennomgangen opp mot norske bedrifters maler for medarbeidersamtale. Det blir i hovedsak undersøkt i hvilken grad malene legger opp til at leder skal levere spesifikk feedback til den ansatte, og i hvilken grad det legges opp til tilbakemeldinger på atferd den ansatte har kontroll over, og dermed har mulighet til å forbedre. Totalt 15 maler for medarbeidersamtale i ulike norske bedrifter er analysert gjennom en deskriptivt design. Sammen viser artiklene at innholdet i tilbakemeldinger er viktig for effekten av dem.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeiden
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2020
dc.subjectPrestasjonsfeedbacken
dc.subjectFeedbacken
dc.subjectMedarbeidersamtaleen
dc.subjectLedelseen
dc.subjectOrganizational behavior managementen
dc.titleElementer ved prestasjonsfeedback: Samsvarer norske maler for medarbeidersamtale med forskningen?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record