Show simple item record

dc.contributor.advisorMysen, Mads
dc.contributor.authorOpsahl, Marie Flatmo
dc.date.accessioned2020-05-29T07:49:11Z
dc.date.available2020-05-29T07:49:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8668
dc.descriptionMaster i energi og miljø i byggen
dc.description.abstractDagens styring av behovsstyrt ventilasjon (DCV) baserer seg stort sett på et fast settpunkt for CO2 og temperatur. Styringsparameteren som når sitt settpunkt først blir styrende parameter. Denne oppgaven har undersøkt om DCVstyring etter varierende settpunkt for temperatur og CO2 (kombinert CO2- og temperaturstyring) kan forsvares med hensyn til inneklima. Det var ønskelig å validere kombinert CO2 og temperaturstyring fordi det tidligere har blitt indikert at styringsstrategien treffer brukernes behov mer presist og med lavere energibruk. Det ble på bakgrunn av dette gjennomført en inneklimaundersøkelse med testpanel i klasserom som var i bruk av elever ved CO2- konsentrasjoner på 600 og 1100ppm ved 21°C og 24°C. Hensikten var å belyse om CO2-settpunktet kan økes ved lave romtemperaturer og vice versa, fordi dette er en konsekvens av kombinert styringsstrategi. Resultatene indikerte at oppfattet luftkvalitet, luktintensitet og termisk komfort ikke ble oppfattet som dårligere når CO2-konsentrasjonen steg i kalde rom, men at de ble oppfattet som dårligere når CO2-konsentrasjonen steg i varme rom. Resultatene indikerer også at temperaturstigning er en faktor som gir dårligere oppfattet luftkvalitet ved konstante CO2-konsentrasjoner. Basert på resultatene anbefales kombinert CO2- og temperaturstyring som styringsprinsipp. For korrekt implementering av styringen anbefales det å sette opp en kombinert styringskurve med flere settpunkt enn hva som er vanlig i dag, og at VAV-spjeldene må være modulerende med en fri programmerbar kontroller og spesifiseres uten ettergangstid. Oppgaven har kun testet momentan oppfattelse av inneklima, og det anbefales derfor videre forskning rundt helsesymptomer og prestasjonstester over tid i samme type forsøk som oppgaven beskriver. Med hensyn til energiaspektet anbefales det å implementere styringen i et representativt bygg for å måle redusert energibruk og lønnsomhet.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikken
dc.relation.ispartofseriesMAEN;2018
dc.subjectDCVen
dc.subjectTemperaturstyringen
dc.subjectCO2en
dc.subjectEnergibruken
dc.subjectInneklimaen
dc.titleBehovsstyrt ventilasjon (DCV) med kombinert CO2- og temperaturstyring: Er det med hensyn på inneklima fornuftig å styre behovsstyrte ventilasjonsanlegg etter en kurve med varierende settpunkt for CO2 og temperatur?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record