Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKraniotis, Dimitrios
dc.contributor.authorSjåstad, Adam
dc.date.accessioned2020-05-29T05:48:17Z
dc.date.available2020-05-29T05:48:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8663
dc.descriptionMaster i energi og miljø i byggen
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har i hensikt å evaluere to ting: 1) Vil klimagassutslipp for et småhus øke eller minke gjennom sitt livsløp ved å utføre dette bygget etter forskjellige ambisjonsnivåer for energieffektivisering? 2) Hvor stor vil betydningen for klimagassutslipp være for et småhus gjennom sitt livsløp, ved å dokumentere energibruken etter henholdsvis energitiltaks - og energirammemetoden for evaluering etter TEK17? For å finne svar på dette så har LCA metodikk blitt anvendt til denne oppgaven. Det er utarbeidet 6 ulike tilfeller i TEK17 nivået, 9 tilfeller i Passivhusnivået og 5 tilfeller i Plusshusnivået. For å kunne sammenligne disse tilfellene så har det iht. NS-EN 15978 blitt definert en funksjonell enhet som gjør at disse ulike tilfellene blir funksjonelt ekvivalente og kan videre sammenlignes. Den funksjonelle enheten er basert på krav til termisk komfort og energibehov. Det er presentert forslag til dimensjonering av bygningskomponenter, energiforsyning og energiproduksjon for hvert vurdert tilfelle. Ut ifra hvert forslag så har det blitt utarbeidet en Autodesk Revit modell. Disse modellene har videre blitt brukt i samsvar med LCA verktøyet One Click LCA © som har kvantifisert bygningsmasse ifra Autodesk Revit modell. I One Click LCA © så har all kvantifisert bygningsmasse fått tildelt en EDP. Dette har generert i resultater for klimagassutslipp gjennom byggets livsløp for samtlige tilfeller. Ved endt tolkning av resultatene så konkluderes det med at klimagassutslipp gjennom byggets livsløp vil minke ved økende ambisjonsnivå for energieffektivisering hvis man vurderer dette etter samme tilfelle gjennom alle ambisjonsnivåer samtidig som at forutsatt energieffektiviseringsnivå for tilfeller som produserer energi er tilsvarende det foregående ambisjonsnivået og at betydningen for klimagassutslipp ved å dokumentere energibruken for ett småhus etter energitiltaks - eller energirammemetoden iht. TEK17 ansees ut ifra resultatene i dette studiet å ha liten betydning relativt sett for omgivelsene.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikken
dc.relation.ispartofseriesMAEN;2018
dc.subjectEnergieffektiviseringen
dc.subjectLCAen
dc.subjectKlimagassutslippen
dc.subjectSmåhusen
dc.titleØkt energieffektivisering og klimagassutslipp i bygg: Hvordan harmoniserer dette med hverandre?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel