Show simple item record

dc.contributor.advisorVik, Tor Arvid
dc.contributor.authorØvrevik, Ottar Sprakehaug
dc.date.accessioned2020-05-29T05:41:55Z
dc.date.available2020-05-29T05:41:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8662
dc.descriptionMaster i energi og miljø i byggen
dc.description.abstractGråvann er den største og varmeste spillvannstrømmen fra boliger. Årlig forsvinner store meng-der termisk energi ut av bygningen sammen med gråvannet. I dag gjøres det lite for å redusere dette tapet. I dette arbeidet ble potensialet ved å gjenvinne varme fra gråvann i en norsk boligblokk under-søkt. Første del av arbeidet bestod av en litteraturstudie, hvor målet var å kartlegge vannfor-bruk- og temperaturer. Med bakgrunn fra funn i litteraturen ble et typisk vannforbruk anslått til 145 l/pd. Av dette utgjorde varmtvann 51 l/pd. Gråvann ble estimert til 100 l/pd, eller 69 % av det totale vannforbruket. Timesverdier ble anslått på bakgrunn av funn i litteraturen og standardiserte verdier i SN/TS 3031:2016. Beregningsstudien undersøkte et system med kombinert passiv og aktiv varmegjenvinning for oppvarming av tappevann i en fiktiv boligblokk med 150 beboere. Resultatene viste at en årlig COP på 2,5 til 4,9 kunne oppnås for varmepumpa ved forvarmingstemperaturer mellom 35 og 65 grader. Varmegjenvinning på bygningsnivå kan gi en energibesparelse på opp mot 70 %, og redusere de årlige energikostnadene med rundt 64 % sammenlignet med fjernvarme. Nåverdien av besparelsen ble estimert til mellom 622 000 og 943 000 kroner. En forvarmingstemperatur på 35 grader ga størst besparelse per kW installert effekt. Variabel gråvannskarakteristikk hadde vanskeligere for å påvirke varmepumpas COP når forvarmingstemperaturen var høy. Samtidig viste konfigurasjon med høy forvarmingstemperatur og lav COP seg å være mer følsom for forandringer av energipriser. Resultatene viste også at en endring av gråvannets temperatur på noen få grader kan påvirke COP, og dermed energibesparelsen, med flere prosent.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for bygg- og energiteknikken
dc.relation.ispartofseriesMAEN;2018
dc.subjectVarmegjenvinningen
dc.subjectGråvannen
dc.subjectBoligblokkeren
dc.titleFra gråvann til varmtvannen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record