Show simple item record

dc.contributor.advisorMansoor, Mohammad Azam
dc.contributor.authorGlamsland, Gunn Hilde
dc.date.accessioned2020-05-11T13:31:29Z
dc.date.available2020-05-11T13:31:29Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8558
dc.descriptionMaster i biomedisinen
dc.description.abstractVitamin B2 er en samlebetegnelse for riboflavin og dets koenzymformer FAD og FMN. FAD og FMN bidrar i en rekke redoksreaksjoner og er blant annet involvert i ATP-produksjonen i metabolismen av karbohydrater og lipider. FAD er essensiell ved remetylering av homocystein til metionin i sin rolle som koenzym for 5,10-metylentetrahydrofolat reduktase (MTHFR). I tillegg fungerer FAD som koenzym for glutation reduktase (GR), som reduserer glutation disulfid (GSSG) til glutation (GSH). GSH er en av kroppens viktigste antioksidanter og inneholder aminosyren cystein som er begrensende faktor. FMN er koenzym for pyridoksin-5´-fosfat oksidase (PNPO), som katalyserer dannelsen av den aktive formen for vitamin B6; pyridoksal-5´-fosfat (PLP). PLP fungerer som koenzym i omsetningen av aminosyrer og karbohydrater, deriblant i omdannelsen av homocystein til cystein. 4-pyridoksinsyre (4-PA) er et avfallsprodukt i metabolismen av vitamin B6, og skilles ut i urinen. Hos pasienter med kronisk nyresykdom sees ofte et forhøyet nivå av homocystein i plasma, samt økt grad av oksidativt stress. Vitamin B2 og B6 er essensielle for metabolismen av homocystein og bekjempelse av oksidativt stress, men det foreligger lite kunnskap om vitamin-nivåene hos pasienter med nyresykdom. Målet med oppgaven var å undersøke konsentrasjonen av FAD, FMN og riboflavin i plasma og fullblod, samt PLP og 4-PA i plasma hos pasienter med kronisk nyresykdom (n = 112) og friske personer (n = 86) ved hjelp av HPLC-FLD. I tillegg ble en HPLC-metode optimalisert for måling og sammenlikning av vitamin B2-nivåer i plasma og fullblod. Metoden for kvantifisering av B2-vitaminene er enkel, rask og viser god presisjon. Pasientgruppen hadde signifikant høyere nivå av riboflavin i både plasma (p = 0.036) og fullblod (p = 0.025) sammenliknet med kontrollgruppen. I tillegg var nivået av 4-PA i plasma signifikant forhøyet i pasientgruppen sammenliknet med kontrollgruppen (p < 0.001). En mulig årsak til økt nivå av riboflavin er endret metabolisme av vitamin B2 hos pasienter med nyresykdom, mens forhøyet nivå av 4-PA kan skyldes nedsatt ekskresjon eller økt nedbrytning av vitamin B6.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for naturvitenskapelige helsefagen
dc.relation.ispartofseriesMABIO;2018
dc.subjectVitamin B2en
dc.subjectVitamin B6en
dc.subjectHomocysteinen
dc.subjectNyresykdomen
dc.subjectOksidativt stressen
dc.subjectAntioksidanteren
dc.subjectHPLCen
dc.titleOptimalisering av en høytrykk væskekromatografi (HPLC)-metode for kvantifisering av vitamin B2 i plasma og fullblod: Har pasienter med kronisk nyresykdom endret vitamin B2- og vitamin B6-status i plasma?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record