Show simple item record

dc.contributor.advisorGranum, Berit
dc.contributor.advisorRasmussen, Tone
dc.contributor.advisorDirven, Hubert
dc.contributor.advisorHusøy, Trine
dc.contributor.advisorHjertholm, Hege
dc.contributor.authorAltaha, Rula
dc.date.accessioned2020-05-10T16:10:52Z
dc.date.available2020-05-10T16:10:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8555
dc.descriptionMaster i biomedisinen
dc.description.abstractMennesker blir hverdag eksponert for kjemikalier fra kosmetikk og kroppspleieprodukter via huden. I kosmetikk er det ofte brukt konserveringsmidler for å hindre bakterievekst og forlenge holdbarheten til produktene. Eksempler på konserveringsmidler som er tillatt å bruke i kosmetikk og kroppspleieprodukter er triklosan og metylparaben. Huden som fungerer som en barriere og beskytter kroppen mot inntrenging av toksiske stoffer, kan være skadet grunnet sykdommer, tørt og kaldt miljø eller UV-eksponering. Dette kan da føre til økt opptak av kjemikalier. Det er lite data på hvordan skadet hud påvirker opptaket av triklosan og metylparaben. Risikovurderingsprosessen er et viktig verktøy for å vurdere kjemikalienes mulige helsefare. Sikkerhetsmarginen (MoS) beregnes for å kunne si om den dosen av kjemikaliet man utsettes for daglig, faktisk utgjør en helserisiko. Siden det er lite data om hvordan MoS for triklosan og metylparaben kan påvirkes av skadet hud, baserte denne studien seg på å sammenligne opptaket av triklosan og metylparaben mellom intakt og skadet hudbarriere. Deretter ble det undersøkt om eventuelt økt opptak via hud med skadet barriere kan redusere MoS i slik grad at grenseverdier for bruk av disse stoffene i kosmetikk burde endres. I denne studien ble en ex vivo human hudmodell (Franz diffusjonscellesystem) benyttet. Huden ble skadet med UVB-lys, teipstripping og risping med kanyle for å etterligne skadet hudbarriere in vivo. Opptak av 14C-radiomerket triklosan (0,3 %) og metylparaben (0,4 %) etter henholdsvis 20-minutters og 24 timers eksponeringstid ble undersøkt. Opptaket ble målt på intakt, teipstrippet og rispet hud. UVB-eksponering av både tint og fersk hud viste ingen statistisk signifikant økning (p-verdi > 0,05) i TEWLverdiene mellom kontroll og UVB-eksponert hud (tint hud: kontroll: 3,5 g/m2 vs. UVB-eksponert: 3,2 g/m2, fersk hud: kontroll: 4,0 g/m2 vs. UVB-eksponert: 5,1 g/m2). Dette kan indikere at hudintegriteten til ex vivo human hud ikke blir påvirket av UVB-behandling. Det ble funnet at opptaket av både 14C-triklosan og 14C-metylparaben hadde en tendens til å øke for skadet hud i forhold til intakt hud (14C-triklosan: 8,4 ± 3,2 % på skadet hud vs. 5,6 ± 4,7 % på intakt hud, 14C-metylparaben: 87 ± 19,4 % på skadet hud vs. 78 ± 4,7 % på intakt hud), men at økningen ikke var statistisk signifikant (p-verdi > 0,05). Kanyleskadebehandling førte til høyere hudopptak av kjemikaliene enn teipskadebehandling. Hudopptaksverdiene for testkjemikaliene ble inkludert i beregningene av systemiske eksponeringsdosen (SED). SED ved aggregerte eksponering for testkjemikaliene ble beregnet basert på tre produkter (såpe og deodorant) for triklosan og femten kosmetiske produkter for metylparaben. SED ved aggregerte eksponeringer for triklosan (intakt hud: 0,01269 mg/kg/kroppsvekt/dag, skadet hud: 0,01252 mg/kg kroppsvekt/dag) og metylparaben (intakt hud: 0,818 mg/kg kroppsvekt/dag, skadet hud: 0,936 mg/kg kroppsvekt/dag) ble benyttet til beregninger av MoS ved aggregerte eksponeringer for testkjemikaliene på intakt og skadet hud. MoS ved aggregerte eksponering for metylparaben i kosmetiske produktene på skadet hud ble redusert i forhold til intakt hud (1068 ved skadet hud vs. 1222 ved intakt hud). For triklosan ble det ikke funnet noen betydelig endring i MoS på skadet hud (958 ved skadet hud vs. 946 ved intakt hud). Alle MoS verdiene var fortsatt over grenseverdien på 100. Det vil si at bruk av 0,3 % triklosan i såpeprodukter og deodorant og 0,4 % metylparaben i en rekke ulike kosmetiske produkter kan anses for å være trygg når produktene påføres både intakt og skadet hud.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for naturvitenskapelige helsefagen
dc.relation.ispartofseriesMABIOD;2019
dc.subjectAtopisk dermatitten
dc.subjectEuropeiske kjemikaliebyråen
dc.subjectUsikkerhetsfaktoreren
dc.subjectTransepidermal vanntapen
dc.subjectKosmetikken
dc.subjectKroppspleieprodukteren
dc.subjectHuden
dc.subjectHelsefareen
dc.subjectUV-eksponeringen
dc.subjectUltrafioletten
dc.subjectKjemikalieren
dc.titleBetydning av intakt og skadet hudbarriere for opptak av kjemikalier fra kosmetikk og kroppspleieprodukteren
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record