Show simple item record

dc.contributor.advisorHundhausen, Thomas Eckhard
dc.contributor.authorReiersøl, Elin Lovise Hallheim
dc.date.accessioned2020-05-10T15:32:57Z
dc.date.available2020-05-10T15:32:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8553
dc.descriptionMaster i biomedisinen
dc.description.abstractBakgrunn: IgG-antistoffer bundet til erytrocytter kan være involvert i ulike sykdomsprosesser som autoimmun hemolytisk anemi (AIHA), hemolytisk sykdom hos nyfødt (HSN) og serologiske transfusjonsreaksjoner. Identifisering av disse antistoffene, og antigentyping av pasienter med positiv direkte antiglobulintest (DAT), er relevant både for transfusjonsterapi og for oppfølging av pasienter ved graviditet. I henhold til krav fra Helsemyndighetene, er laboratoriene pålagt å benytte godkjente CE-IvD sertifiserte reagens til in vitro diagnostisering. Hensikten med dette studiet var å utføre en systematisk sammenligning av CE-IvD sertifiserte kit, med tanke på elueringseffektivitet og samsvarende resultat mellom metodene. Vurdering av brukervennlighet for de ulike metodene, og kost-nytte ved innføring av elueringsmetoder, er også utført. Metoder og materialer: Tre elueringsmetoder for stripping av DAT positive erytrocytter (varmestripping ved 45 ̊C, Gamma® EGA-kit og Gamma®-Quin), og tre elueringsmetoder for påvisning av antistoff i eluat (varmeeluering ved 56 ̊ C, Gamma® ELU-kit II og DiaCidel), ble sammenlignet. Eluering ble utført på 187 prøver med tre metoder, hvor 166 prøver var sensibilisert in vitro. McNemar`s test ble benyttet til å sammenligne metodene. p-verdi korrigert med Holm-Bonferroni`s metode for multiple sammenligninger, ble ansett som statistisk signifikant. Andel samsvarende resultat mellom metodene ble beregnet i prosent. Resultat: Ved stripping av antistoff ble det observert signifikant forskjell i effektivitet mellom EGA-kit og varmestripping (p< 0,013), og andel samsvarende resultat mellom metodene var fra 65%-76%. Det ble observert signifikant forskjell mellom Gamma-Quin og varmestripping ved antigentyping med saltvannsteknikk (p=0,004). Ved eluering av ABO-antistoff ble det ikke påvist signifikante forskjeller mellom metodene, mens ELU-kit hadde signifikant høyere diagnostisk sensitivitet enn DiaCidel og varmeeluering (p < 0,001 og p=0,027) ved eluering av andre alloantistoff. Andel samsvarende resultat mellom metodene var fra 64%-90%. Det ble ikke påvist forskjell i opplevd brukervennlighet mellom de ulike metodene. Konklusjon: Metoder for eluering bør inngå i rutine for utredning ved ulike problemstillinger, også for mellomstore blodtypeserologiske laboratorier. Dette gjelder spesielt ved antigentyping av DAT positive celler med IAT, og ved utredning av multiple alloantistoff. Adsorbsjons- og eluerings-studier kan også ha betydning for å sikre korrekt anbefaling angående RhD-profylakse, i forbindelse med svangerskap og fødsel. Resultatene i dette studiet viser at metodene ikke gir samsvarende resultat ved alle problemstillinger, og alternative metoder bør derfor være tilgjengelige.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for naturvitenskapelige helsefagen
dc.relation.ispartofseriesMABIO;2019
dc.subjectElueringen
dc.subjectDATen
dc.subjectAntistofferen
dc.subjectIgGen
dc.subjectErytrocytteren
dc.subjectCE-IvDen
dc.subjectSertifiserte reagensen
dc.titleEluering av antistoff bundet til erytrocytter: Metodesammenligning og kostnads-nytte vurdering.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record