Show simple item record

dc.contributor.advisorKlevberg, Gunvor Lilleholt
dc.contributor.authorBonden, Hilde
dc.date.accessioned2020-05-08T12:31:31Z
dc.date.available2020-05-08T12:31:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8543
dc.descriptionMaster i ergoterapien
dc.description.abstractBakgrunn: De fleste egenomsorgsaktiviteter krever bruk av begge hendene for effektiv og suksessfull utførelse. Mange barn med CP opplever nedsatt håndfunksjon i en (unilateral CP) eller begge hendene (bilateral CP) og dette kan igjen føre til vansker med å utføre egenomsorgsaktiviteter. Assosiasjoner mellom manuelle ferdigheter klassifisert med Manual Ability Classification System (MACS) og ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter har blitt undersøkt og funnene er motsigende. De tidligere studiene inkluderer barn med unilateral og bilateral CP og kun noen få har presentert forskjeller mellom subtypene. Assosiasjoner mellom ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter og bimanuell håndfunksjon er ikke utforsket for barn med CP. Formål: Formålet med oppgaven var (i) sammenligne ferdigheter i egenomsorg mellom barn med unilateral og bilateral CP, og beskrive assosiasjoner mellom ferdigheter i egenomsorg (ii) og manuelle ferdigheter eller (iii) bimanuell handfunksjon. Metode: Denne tverrsnittstudien benytter populasjonsbasert data fra nasjonale CP registre i Norge. Totalt 87 barn med CP (51 gutter, gjennomsnittsalder:49.49 måneder, SD 14.69), er inkludert hvor 61 barn hadde unilateral CP og 26 barn hadde bilateral CP. Ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter ble kartlagt med Pediatric Evaluation of Disabily Inventory (PEDI), manuelle ferdigheter ble klassifisert med MACS eller Mini-MACS (barn under 4 år), og bimanuell håndfunksjon ble kartlagt med Assisting hand Assessment (AHA) for barn med unilateral CP og Both hands Assessment (BoHA) for barn med bilateral CP. Resultat: Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter mellom barn med unilateral eller bilateral CP. ANOVA viste signifikante forskjeller i ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter mellom barn klassifisert med Mini-MACS/MACS nivå I og III da både barn med unilateral og bilateral CP var inkludert. For barn med unilateral CP viste ANOVA ingen signifikante forskjeller i ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter mellom Mini-MACS/MACS nivåene. For barn med bilateral CP viste ANOVA signifikante forskjeller i ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter mellom Mini-MACS/MACS nivå I-II og I-III. En liten, men signifikant korrelasjon ble funnet mellom ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter og bimanuell håndfunksjon for barn med unilateral CP, og ingen signifikante forskjeller mellom ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter og nivå (AHA gruppe) av bimanuell håndfunksjon ble funnet. En stor signifikant korrelasjon mellom ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter og bimanuell håndfunksjon ble funnet for barn med bilateral CP. Barn med bilateral CP og asymmetrisk håndfunksjon viste signifikant lavere ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter enn de med symmetrisk bruk av hendene. Konklusjon: Det ble ikke funnet signifikante forskjeller mellom ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter mellom barn med unilateral eller bilateral CP. Begge subtypene demonstrerte stor variasjon i ferdighetsnivå i egenomsorgsaktiviteter. For barn med unilateral CP forklarte ikke manuelle ferdigheter eller bimanuell håndfunksjon variasjonen i ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter, i motsetning til hos barn med bilateral CP hvor man fant signifikante assosiasjoner. Resultatene varierte da assosiasjoner mellom ferdigheter i egenomsorg og manuelle ferdigheter ble undersøkt ut ifra om alle barna ble inkludert i analysen eller kun barn med unilateral eller bilateral CP. Barn med bilateral CP med asymmetrisk håndbruk viste signifikant lavere nivå av ferdigheter i egenomsorgsaktiviteter enn barn med symmetrisk bruk av hendene.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for ergoterapi og ortopedi ingeniørfagen
dc.relation.ispartofseriesMAERGD;2019
dc.subjectCerebral pareseen
dc.subjectEgenomsorgsaktiviteteren
dc.subjectBarnen
dc.subjectManuelle ferdigheteren
dc.subjectBimanuelle ferdigheteren
dc.titleEgenomsorgsaktiviteter og håndfunksjon hos førskolebarn med unilateral eller bilateral cerebral parese – en registerbasert populasjonsstudie.en
dc.title.alternativeSelf-care capabilities and hand function among preschool children with unilateral or bilateral cerebral palsy - a population-based registry study.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record