Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStorheim, Kjersti
dc.contributor.advisorMatre, Dagfinn
dc.contributor.authorThomassen, Emil Eirik Kvernberg
dc.date.accessioned2020-05-08T07:02:42Z
dc.date.available2020-05-08T07:02:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8535
dc.descriptionMaster i fysioterapien
dc.description.abstractBakgrunn: Ryggsmerter er en ledende årsak til funksjonsbegrensninger og særskilt hos eldre (>55 år) er ryggsmerter en vanlig helseplage. Fysisk aktivitet er anbefalt både som forebygging og behandling av ryggsmerter. Det har imidlertid vist seg utfordrende å måle fysisk aktivitet og det er derfor nødvendig med måleinstrumenter som er anvendelige og av god metodisk kvalitet dersom helsepersonell skal anbefale og evaluere fysisk aktivitet. Hensikt: Å undersøke samtidig validitet til International Physical Activity Questionnare Short Form (IPAQSF) med AX3 akselerometer som kriteriestandard i et utvalg eldre voksne som har oppsøkt primærhelsetjenesten for ryggsmerter. Feasibility på både IPAQ-SF og AX3 akselerometer ble også undersøkt. Metode og materiale: 10 deltakere fra deltakerbasen til BACE-N (Back complaints in elders- Norway) fullførte IPAQ-SF og gikk med AX3 akselerometer i totalt 7 døgn. To ulike prosesseringsmetoder (Metode1Esliger og Metode2Doherty) på rådata fra AX3 akselerometer. Spearman rang-analyse ble benyttet for undersøkelse av validiteten til IPAQ-SF-intensitetene gange, moderat og meget anstrengende fysisk aktivitet. Spørreskjema med 5-punkts Likert Skala for å kartlegge feasibility ble besvart av deltakerne. Resultater: Median alder for utvalget var 65 år, median smerte (Numeric Rating Scale (range 0-10)) var 1.50 og median score på Roland Morris Disability Questionnaire (range 0-24) var 0. Målinger av gange viste korrelasjon på 0.264 mellom IPAQ-SF og Metode2Doherty. Ved måling av moderat fysisk aktivitet med IPAQ-SF og Metode2Doherty var korrelasjonen 0.733 (p=0.025). Negativ korrelasjon på -0.233 ble funnet mellom Metode1Esliger og IPAQ-SF ved måling av moderat aktivitet. Måling av meget anstrengende aktivitet med IPAQ-SF viste ingen korrelasjon med Metode1Esliger. To IPAQ-SF ble returnert ukomplett, mens måling med akselerometer produserte median 6.94-6.98 døgn med måledata. Vurdering av feasibility viste at deltakerne fant både IPAQ-SF og AX3 akselerometer å være akseptable målemetoder. Avhengig av målemetode (IPAQ-SF, Metode1Esliger eller Metode2Doherty) var henholdsvis 70, 100 og 90% av deltakerne å regne som tilfredsstillende fysisk aktive. Korrelasjon mellom Metode1Esliger og Metode2Doherty var 0.576 og 0.462 på henholdsvis lett og moderat fysisk aktivitet. Konklusjon: IPAQ-SF hadde tilfredsstillende samtidig validitet (0.733) med AX3 akselerometer ved måling av moderat fysisk aktivitet når Metode2Doherty benyttes, mens akselerometerdata prosessert med Metode1Esliger ga motstridende resultat med hensyn til samtidig validitet (-0.233 (p=0.546), hvilket tyder på en diskrepans mellom Metode1Esliger og Metode2Doherty. Måling av gange med IPAQ-SF viste svak samtidig validitet (0.264) med Metode2Doherty. Både IPAQ-SF og AX3 akselerometer var regnet som akseptable målemetoder, men med liten fordel i favør AX3. Grunnet lavt utvalg må resultatene tolkes med forsiktighet.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for fysioterapien
dc.relation.ispartofseriesMAFYS;2019
dc.subjectIpaq-sfen
dc.subjectAx3 akselerometeren
dc.subjectFysisk aktiviteten
dc.subjectRyggsmerteren
dc.subjectEldreen
dc.titleSamsvar mellom selvrapportert og objektivt målt fysisk aktivitet blant eldre ryggpasienter: En validitets- og feasibilitystudie av IPAQ-SF og AX3 akselerometeren
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel