Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRisberg, May Arna
dc.contributor.authorHolth, Guro
dc.contributor.authorØiestad, Britt Elin
dc.date.accessioned2020-01-28T13:18:14Z
dc.date.accessioned2020-01-31T11:59:13Z
dc.date.available2020-01-28T13:18:14Z
dc.date.available2020-01-31T11:59:13Z
dc.date.issued2019-10-22
dc.identifier.citationRisberg MA, Holth, Øiestad BE. Styrketreningsprogram for kneartrosepasienter: Hva er adekvat dosering for å oppnå effekt av behandling?. Fysioterapeuten. 2019;9:28-33en
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.issn0807-9277
dc.identifier.urihttps://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Styrketreningsprogram-for-kneartrosepasienter-Hva-er-adekvat-dosering-for-aa-oppnaa-effekt-av-behandling
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8029
dc.description.abstractHensikt: Hensikten var å beskrive type øvelser, etterlevelse, dosering og endring i smerte- og funksjonsnivå for et styrketreningsprogram for pasienter med symptomatisk kneartrose. Design: Pre-post design. Materiale: Femtito pasienter mellom 35 og 70 år med symptomatisk og røntgenologisk mild til moderat kneartrose ble inkludert. Metode: Et 12 ukers styrketreningsprogram ble implementert med treningsdagbøker for å innhente data på type øvelser, dosering, og etterlevelse. Utfallsmål var isokinetisk quadriceps muskelstyrke, pasientrapporterte utfallsmål: Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), smerteskala (NRS), global endring i funksjon (GRC) og fysisk aktivitet. Resultater: Gjennomsnittlig antall gjennomførte nevromuskulære- og styrkeøvelser per uke var henholdsvis 7,9 ±3,6 og 12,5±3,3. Det var 73% som hadde gjennomført ≥80% av antall treningsøkter. Pasientene hadde gjennomsnittlig 36±25% økning i motstand for kneekstensjonsøvelsen fra uke 1 til uke 12. Det var en høysignifikant økning i quadriceps muskelstyrke, men kun 18% hadde en økning utover minste observerbare endring (MDC). Det var henholdsvis 67%, 18% og 15% som rapporterte at de var bedre, uforandret eller verre i kneet sammenlignet med oppstart. Redusert smertenivå ble rapportert hos 22% av pasientene (NRS). Konklusjon: Majoriteten av pasientene (73%) gjennomførte ≥ 80% av treningsøktene, men dosen var antagelig for lav, da en liten andel pasienter (18%) oppnådde en klinisk relevant økning i quadriceps muskelstyrke og gjennomsnittlig ingen klinisk relevant bedring i pasientrapportert funksjon (KOOS).en
dc.description.abstractPurpose: Describe types, adherence, and dosage of exercises and outcomes for a strength-training program in patients with mild to moderate knee osteoarthritis. Design: Pre-post design. Material: Fifty-two patients between 35 and 70 years with mild to moderate symptomatic knee osteoarthritis were included. Methods: A 12-week strength-training program including training diaries was implemented. The following outcome measures were used: isokinetic quadriceps muscle strength test, the Knee Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), the Numeric rating Scale (NRS) for pain, global rating of change in function (GRC) and the self-reported questionnaire for physical activity. Results: A mean of 7.9 ±3.6 and 12.5±3.3 for neuromuscular- and strength exercises, respectively, were performed per week. Seventy-three percent of the patients completed ≥80% of the exercise sessions. There was a mean increase of 36±25% in resistance for leg extension exercise during the leg extension exercise during the 12-week program. But only 18% achieved a change above a minimal detectable change for quadriceps muscle strength. Sixty-seven percent reported a change in function (GRC) and 22% a reduction in pain (NRS). Conclusion: This 12-week strength-training program had satisfactory adherence, but the doses were probably too low to gain clinical relevant changes in quadriceps muscle strength and in patient reported outcomes.en
dc.description.sponsorshipFinansiering: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, Norges forskningsråd og Helse Sør-Øst RHF, Diakonhjemmet Sykehus og OsloMet – storbyuniversitetet. Ingen interessekonflikter oppgitt. Clinicaltrial.gov: NCT01682980.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorwegian Physiotherapist Associationen
dc.relation.ispartofseriesFysioterapeuten;Årgang 86, nr. 9
dc.rightsAlle fag- og vitenskapelige artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. Vi følger prinsippet om at det er de respektive forfatterne som er eier av de vitenskapelige artiklene.en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectKneartroseen
dc.subjectRehabiliteringen
dc.subjectStyrketreningen
dc.subjectEtterlevelse
dc.titleStyrketreningsprogram for kneartrosepasienter: Hva er adekvat dosering for å oppnå effekt av behandling?en
dc.title.alternativeExercise type, adherence and dosage of a muscle strength training program for patients with mild to moderate knee osteoarthritisen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-01-28T13:18:14Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1784266
dc.source.journalFysioterapeuten


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Alle fag- og vitenskapelige artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. Vi følger prinsippet om at det er de respektive forfatterne som er eier av de vitenskapelige artiklene.
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Alle fag- og vitenskapelige artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Det betyr at alle fritt kan lese, laste ned, kopiere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. Vi følger prinsippet om at det er de respektive forfatterne som er eier av de vitenskapelige artiklene.