Attribution 3.0 United States

Open Access article originally published at https://doi.org/10.1186/s12891-019-2637-6
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution 3.0 United States Open Access article originally published at https://doi.org/10.1186/s12891-019-2637-6