Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorColbjørnsen, Terje
dc.contributor.authorArnestad, Vilde
dc.date.accessioned2019-12-16T09:13:09Z
dc.date.available2019-12-16T09:13:09Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7902
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen
dc.description.abstractI denne masteroppgaven ble nettverket av aktører rundt distribusjonen av e-bøker til folkebibliotek undersøkt. Gjennom analyser av 18 semistrukturerte intervju fordelt på Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, distributører, forlag og bibliotek, tegnes et bilde av et komplekst nettverk. Nettverket fortolkes i lys av to teorier, "network gatekeeping"-teori og framing-teori. Analysen viser at staten gjennom Kulturdepartementet fungerer som en "gatekeeper" for alle aktørene i forskjellig kapasiteter. De fleste andre aktører ble vurdert til å være "influence-bounded gated" som blant annet betyr at de har en påvirkningskraft overfor "gatekeeper", men er samtidig avhengig av "gatekeeper"s informasjonsproduksjon. Forlag kom oftest ut som en "challenging gated" som betyr at de i større grad kan velge å utfordre "gatekeeper". Analysen viser at aktørenes påvirkning og innflytelse går frem og tilbake mellom aktørene og er avhengig av kontekst og situasjon. Dette gjør nettverket rundt distribusjonen av ebøker og e-lydbøker komplekst og dynamisk.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectE-bøkeren
dc.subjectFolkebiblioteken
dc.subjectDistribusjonen
dc.subjectForlagen
dc.subjectKulturrådeten
dc.subjectNasjonalbiblioteketen
dc.subjectE-lydbøkeren
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320en
dc.titleDistribusjon av e-bøker i norske folkebibliotek: en nettverksanalyseen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionsubmittedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel