Show simple item record

dc.contributor.advisorSkjerdingstad, Kjell-Ivar
dc.contributor.authorVardal, Henriette
dc.date.accessioned2019-12-16T08:01:56Z
dc.date.available2019-12-16T08:01:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7899
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen
dc.description.abstractThis thesis analyses the development of the personification of death as a character in myth, folklore and modern fiction in the western world, with some help from art history. It covers a short span of the Grecian period (mostly the archaic), the late Middle Ages and Renaissance, before taking a leap into our own time. In the first chapter, I examine some of the texts by Homer, Hesiod and Euripides and other stories or fragments mentioning Thanatos, the first personification of Death and some of his sisters, the Keres and the Moirai. In the second chapter, I will look at the development of Death from personified spirit to skeletal anthropomorphic figure and what different roles it takes on in the Middle Ages and Renaissance period. I will also examine the further development of the male and female personification of death. In the third chapter, I will analyse the portrayals of four personifications from modern literature, two anthropomorphic skeletons and two human personifications, look at their similarities and dissimilarities and end with a comparative analysis of the four new personifications with the old ones found in the first two chapters.en
dc.description.abstractDenne masteroppgaven analyserer utviklingen av personifiseringen av døden som karakter i myter, folklore og moderne skjønnlitteratur i den vestlige verden, med noe hjelp fra kunsthistorie. Den dekker en kort periode en kort periode i den greske perioden (for det meste den arkaiske), den sene middelalderen og renessansen, før vi tar et skritt i vår egen tid. I første kapittel undersøker jeg deler av tekstene til Homer, Hesiod og Euripides, i tillegg til andre historier eller fragmenter som nevner Thanatos, den første personifiseringen av døden og noen av hans søstre, Keres og Moirai. I det andre kapittelet vil jeg se på utviklingen av Døden fra personifisert ånd til antropomorfisk skjelettfigur og de ulike roller den påtar seg i middelalderen og renessansen. Jeg vil også undersøke den videre utviklingen av den mannlige og kvinnelige personifiseringen av døden. I det tredje og siste kapittelet vil jeg analysere skildringene av fire personifikasjoner fra moderne litteratur, se på deres likheter og ulikheter. Jeg avslutter med en komparativ analyse av de fire nye personifiseringene med de gamle som ble funnet i de to foregående kapitlene.en
dc.language.isoenen
dc.publisherOslo Metropolitian Universityen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320en
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Allmenn litteraturvitenskap: 041en
dc.titleThe portrayal of the personification of death as a character in myth and fictional literature in the western world. From Antiquity to the 21th century.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionsubmittedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record