Show simple item record

dc.contributor.advisorBredesen, Ivar
dc.contributor.authorSkaansar, Vilde Grepperud
dc.date.accessioned2019-10-21T10:45:19Z
dc.date.available2019-10-21T10:45:19Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7737
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractDenne masteroppgaven studerer lønnsomhetsvariasjon blant norske skadeforsikringsforetak i perioden 2008-2017. Grunnlaget for analysen er hovedsakelig regnskapsdata for et utvalg av 19 norske skadeforsikringsforetak. I denne studien benyttes to mål på lønnsomhet: egenkapitalrentabilitet og totalkapitalrentabilitet. På basis av teorigrunnlaget blir faktorer på foretaksnivå, bransjenivå og makrofaktorer identifisert som forventes å ha effekt på lønnsomhetsvariasjoner mellom foretakene. Dermed inkluderes de mest sentrale og kvantifiserbare faktorene i en avsluttende paneldataanalyse. Analyseresultatene viser at lønnsomhetsvariasjoner i skadeforsikringsbransjen påvirkes av selskapstype, erfaring og markedskonsentrasjon. Analysen fant derimot ingen signifikant sammenheng mellom lønnsomhetsvariasjon og styringsrenten, kombinertprosent, størrelse eller antall konsesjoner.en
dc.description.abstractThis thesis studies variation in profitability among Norwegian general, nonlife insurance companies in the period 2008-2017. The basis for the analysis is mainly accounting data for a sample of 19 firms. Two measures of profitability have been utilized in this study: return on assets (ROA) and return on equity (ROE). Based on the theoretical foundation, factors on firm specific level, industry level and macro level, that are expected to influence variation in profitability is retrieved. Quantifiable factors found through these analyses are included in a concluding panel data analysis. The results show that variation in profitability in the Norwegian general insurance companies are affected by company type, experience and market concentration. The analysis did not find any significant effect for interest rates, combined ratio, size or number of concessions.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectSkadeforsikringeren
dc.subjectLønnsomheten
dc.subjectPaneldataen
dc.titleLønnsomhet i skadeforsikring - Hva forklarer variasjon i lønnsomhet blant norske skadeforsikringsforetak?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record