Show simple item record

dc.contributor.advisorStrønen, Fred
dc.contributor.authorSolvoll Navarsete, Trude
dc.contributor.authorSeim, Øyvind
dc.date.accessioned2019-10-18T12:59:48Z
dc.date.available2019-10-18T12:59:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7723
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractStadig flere virksomheter er utsatt for eksterne krefter som fører til konstante dynamiske endringer. Derfor må de tilpasse seg kunden, konkurrenter og nye aktører i markedet. Virksomheter er i konstant utvikling, men selskapene mangler ofte innsikt i hvilken rolle digitalisering faktisk spiller når en organisasjon skal endre seg. Mange selskaper mangler innsikt i hva som driver frem endringen, hvilke muligheter og utfordringer de står overfor, og hvilke faktorer de må ta hensyn til før, under og etter implementeringen har funnet sted. Betydningen av digitalisering har endret seg drastisk de siste årene. Denne oppgaven går i dybden for å utforske problemstillingen:«Hvordan påvirker digitalisering endringer i utvalgte bransjer?». Resultatene i studien viser at bedriftenes oppfattelse av digitalisering påvirker i hvilken grad organisasjoner endrer seg. Digitalisering driver frem endring og det kommer frem at triggerne for å endre seg er kostnad, kunde, prosess og forretningsutvikling. Mulighetene ved digitale endringer er effektivisering og automatisering, kundeinnsikt, kostnadsbesparelser, og forretningsutvikling og innovasjon. Utfordringene ved å endre seg er dyr teknologi, mangelfull digital kompetanse, velfungerende systemer, en “rød tråd” i alle systemer og lovmessige reguleringer. Eiendomsmegling-, varehandel- og bilbransjen har en fremoverlent tilnærming til endring, mens hotellbransjen har en mer passiv tilnærming grunnet et menneskelig fokus. Studien avdekker 10 faktorer som anses som viktige for å lykkes med en digital endring, to hypoteser for videre forskning, samt en definisjon av begrepet digitalisering.en
dc.description.abstractIncreasingly many businesses feel the pressure to change and adapt to the consumer, the competitors and to new actors. Businesses change constantly, but they often lack insight into what role digitalisation plays when an organisation needs to change. Many businesses also lack insight into the different possibilities and challenges that lie ahead, what drives the change and what factors they need to pay attention to both before, during and after the change has occurred. Digitalisation is a relatively new concept which is constantly evolving. This study seeks to go into depth of the following research question: «How does digitalisation affect change in selected industries?». The results of this study show that how the businesses perceive digitalisation affects to what extent the businesses change. Digitalisation is the driver of change and the triggers to change are costs, consumers, process and business development. The possibilities of digital changes are streamlining and automatization, consumer insight, cost savings, and business development and innovation. The challenges of changing are expensive technology, lack of digital competence, well-functioning systems, a common thread and legal regulations. The real estate industry, the merchandising industry and the car industry have all a progressive approach to change, whereas the hotel industry is more passive due to a more human resource centred approach. This study reveals ten important factors on how to succeed with a digital change, two hypotheses for further research, and its own definition of the term digitalisation.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectDigitaliseringen
dc.subjectEndringeren
dc.subjectTransformasjoneren
dc.subjectBransjeren
dc.titleHvordan påvirker digitalisering endring i utvalgte bransjer? En komparativ casestudie av fire utvalgte bransjer: eiendomsmegling, varehandel, hotell og bil.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record