Show simple item record

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorEikeland, Lena B.
dc.contributor.authorGundersen, Silje Elisabeth
dc.date.accessioned2019-10-14T07:04:00Z
dc.date.available2019-10-14T07:04:00Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7655
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractThis master thesis investigates which macroeconomic variables that affects the stock market index in countries with a large oil export for the past 20 years, as well as it examines the differences between the chosen markets. The markets that we included in our study are Norway, Russia and Saudi Arabia, which are represented in the indexes OSEBX, RTSI and TASI. We also want to investigate whether the oil price fall in 2014 has affected the relationship between the stock market indexes and the oil price. We have conducted a regression analysis and some cointegration tests to answer these questions. The macroeconomic variables are chosen based on previous studies and we have included interest rate, exchange rate, VIX, S&P500, unemployment, consumer price index and industrial production index. The data in the regression analysis are based on monthly observations during the period from 1999-2019. In the cointegration tests, we have used weekly observations during the period 2009-2014 and 2014-2019. At a significant level of 5% we found that the Norwegian stock market index is affected by oil price, S&P500, lagged S&P500 and VIX. In Russia, we found that the stock market index is affected by the oil price, S&P500, exchange rate and CPI. While on the Saudi Arabian market, the stock market index is affected by the oil price, S&P500 and SAIBOR. The conclusion for the Norwegian market is based on the cointegration test, which showed that there was no long-term relationship between the stock market index and the oil price during the period before the oil price fall in 2014. At the same time, the test showed that there was a long-term relationship in the following period. The results for Russia showed a longterm relationship between the stock market index and the oil price during both periods. The results for Saudi Arabia showed no long-term relationship between the stock market index and the oil price in neither of the periods. Based on the results above, we find no evidence that the oil price fall in 2014 has created a changing relationship between the stock market indexes for Russia and Saudi Arabia and the oil price. Because of the period right after the financial crisis being included in our test, it is unclear whether the changes in Norway are genuine.en
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvilke makrovariabler som påvirker børsindekser i land med høy oljeeksport de siste 20 årene, og belyser eventuelle forskjeller mellom de utvalgte markedene. Markedene vi vil se nærmere på er Norge, Russland og Saudi Arabia som er representert ved indeksene OSEBX, RTSI og TASI. Vi vil også undersøke om oljeprisfallet i 2014 har påvirket forholdet mellom børsindeksene og oljeprisen. For å besvare problemstillingen har vi gjennomført regresjonsanalyser og kointegrasjonstester, og på bakgrunn av tidligere forskning har vi brukt følgende makrovariabler i analysen; oljepris, S&P500, valutakurs, IPI, VIX, rente, KPI og arbeidsledighet. Datagrunnlaget i regresjonsanalysene baserer seg på månedlige observasjoner i perioden 1999-2019. I kointegrasjonstestene er det benyttet ukentlige observasjoner i perioden 2009-2014 og 2014-2019. Av signifikante makrovariabler innenfor er 5%-nivå, konkluderer vi med at avkastningen på det norske markedet blir påvirket av oljepris, S&P500, lagget S&P500 og VIX. For Russland konkluderer vi med at avkastningen på markedet påvirkes av oljepris, S&P500, valutakurs og KPI. Avkastningen på det saudiarabiske markedet blir påvirket av oljepris, S&P500 og SAIBOR. Basert på kointegrasjonstestene konkluderer vi med at det ikke er et langvarig forhold mellom aksjeindeksen og oljeprisen på det norske markedet før oljeprisfallet i 2014, men at det har vært det i ettertid. På det russiske markedet finner vi et langvarig forhold mellom aksjeindeks og oljepris både før og etter oljeprisfallet. For Saudi Arabia viser resultatene at det ikke foreligger et langvarig forhold mellom aksjeindeks og oljepris. Basert på resultatene finner vi ingen beviser for at oljeprisfallet i 2014 har skapt et endringsforhold mellom børsindekser og oljepris i Russland og Saudi Arabia. Det er uklart om endringen i Norge er reell da perioden like etter finanskrisen kan ha spilt en rolle på resultatet i den første perioden.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectAksjemarkedsavkastningeren
dc.subjectMakroøkonomiske variableren
dc.subjectOljepriseren
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subjectAksjemarkedsanalyseren
dc.subjectRegresjonsanalyseren
dc.titleRelasjoner mellom aksjemarkedsavkastning og makroøkonomiske variabler i Norge, Russland og Saudi-Arabiaen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record