Show simple item record

dc.contributor.advisorEikeland, Anne
dc.contributor.authorGroven, Runar Myrann
dc.date.accessioned2019-10-04T08:13:36Z
dc.date.available2019-10-04T08:13:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7603
dc.descriptionMaster i intensivsykepleieen
dc.description.abstractIntroduksjon: I rammeplan for videreutdanning i intensivsykepleie står det at høgskolene skal ta i bruk pedagogiske metoder som stimulerer studenten til egenaktivitet, selvstendighet og kritisk tenkning. Et godt didaktisk arbeid handler om at det må være sammenheng mellom læringsaktivitetene som velges, og faktorer som emnets innhold, læringsmål, studentforutsetninger og ulike rammevilkår. Med bakgrunn i læringsutbytte kan fullskala-simulering brukes for å oppnå kunnskaps, ferdighets og holdningsmål. Hensikt: Studiens hensikt er å beskrive hvilke opplevelser og erfaringer intensivsykepleiestudenter har med bruk av fullskala-simulering som læringsmetode i intensivutdanningen. Studien vil forhåpentligvis gi svar som kan være med på å identifisere faktorer som kan ha betydning for tilrettelegging, tilpasning, utvikling og gjennomføring av læringsmetoden. Metode: Studien har en kvalitativt og utforskende design, hvor fokusgruppeintervju er valgt som datainnsamlingsmetode. Datamaterialet ble analysert ved Braun og Clarke sin tematiske innholdsanalyse. Resultat: Funnene i studien består av 5 tema med bakgrunn i 26 koder med tilhørende tekstelementer. Faktorer som tilrettelegging og informasjon, psykososialt læringsmiljø, opplevelse av å delta i scenarioer og forholdet mellom fasilitator og deltagerne har betydning for intensivsykepleiestudentenes opplevelse av deltagelse og læring ved fullskala-simulering. Konklusjon: Fullskala-simulering er en ønsket læringsmetode blant intensivsykepleiestudentene, hvor den didaktiske relasjonsmodellens ulike kategorier vil få betydning for studentenes opplevelse av å delta og lære gjennom fullskala-simuleringens ulike faser.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en
dc.subjectFullskala-simuleringeren
dc.subjectIntensivsykepleiestudenteren
dc.subjectLæringsmetoderen
dc.subjectOpplevelseren
dc.subjectErfaringeren
dc.titleFullskala-simulering - En hensiktsmessig læringsmetode i master- og videreutdanning i intensivsykepleie?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record