Attribution-NonCommercial 3.0 United States

This is an open access article, originally published at https://doi.org/10.1161/JAHA.118.008562
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial 3.0 United States This is an open access article, originally published at https://doi.org/10.1161/JAHA.118.008562