Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Marianne
dc.contributor.authorAlmås, Synnøve Hofseth
dc.date.accessioned2019-07-25T11:36:55Z
dc.date.available2019-07-25T11:36:55Z
dc.date.issued2018-04-27
dc.identifier.citationLarsen, M., & Almås, S. H. (2018). Bioingeniøren som diagnostisk samarbeidspartner i helsevesenet. Bioingeniøren, 4, 20-5.en
dc.identifier.issn0801-6828
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7354
dc.description.abstractBakgrunn. Målet med denne studien var å undersøke om en bioingeniør kan inngå som en diagnostisk samarbeidspartner (DSP) og derved oppleves som en naturlig del av et tverrprofesjonelt team i helsevesenet. Metode. Det ble gjennomført en kvalitativ studie basert på fokusgruppeintervjuer som ble transkribert og analysert etter Graneheim og Lundmans metode. Før intervjuene deltok DSP på morgenmøter for leger, og i avdelingen der sykepleiere oppdaterte seg på pasientjournaler og forberedte previsitt. DSP deltok også på previsitt og enkelte pasientvisitter etter legens ønske. I etterkant ble det gjennomført tre fokusgruppeintervjuer av helsepersonell etter en semistrukturert intervjuguide. Resultater og konklusjon. Resultatene synliggjør temaene kvalitet, kommunikasjon og kunnskap. Studien tyder på at leger og sykepleiere opplevde at bioingeniøren har komplementær kompetanse og kan gi et positivt bidrag til det tverrprofesjonelle teamet der det tas beslutninger om diagnostikk og behandling. Helsepersonellet opplevde at bioingeniøren har viktig kunnskap om håndtering, analysering og vurdering av resultater fra biologisk materiale, noe de fant nyttig for å kunne gi pasientene raskere og mer kvalitetssikker behandling, som igjen fører til forbedret pasientsikkerhet. Studien viser at bioingeniører kan ha en naturlig plass i tverrprofesjonelle team i pasientforløp i helsevesenet.en
dc.language.isonben
dc.publisherNITO Bioingeniørfaglig institutten
dc.relation.ispartofseriesBioingeniøren;2018(4)
dc.rightsThis is an open access article, originally published at https://www.bioingenioren.no/fag/fag-originalartikkel/bioingenioren-som-diagnostisk-samarbeidspartner-i-helsevesenet/en
dc.subjectArtikkelen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleBioingeniøren som diagnostisk samarbeidspartner i helseveseneten
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.cristin1593536


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record