Show simple item record

dc.contributor.authorBoquist, Kajsa Pauline
dc.contributor.authorRudi, Nina Helen
dc.date.accessioned2019-04-23T13:29:46Z
dc.date.accessioned2019-05-27T07:34:23Z
dc.date.available2019-04-23T13:29:46Z
dc.date.available2019-05-27T07:34:23Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifier.citationBoquist KP, Rudi NH. Er hygiene-protokollene i radiologiske avdelinger optimale for å hindre MRSA-smitte? . Radiography Open. 2018;4(1)en
dc.identifier.issn2387-3345
dc.identifier.issn2387-3345
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7164
dc.description.abstractInnledning: MRSA er en bakterie som er motstandsdyktig mot både penicillin og methicillin. Den er fryktet i norske helseinstitusjoner da den er vanskelig å behandle. Det er viktig å ha gode protokoller for generell hygiene, og spesielt for håndtering av smittepasienter, for å forebygge spredning av bakterier, og å unngå at bakterien blir en naturlig del av bakteriefloraen. Hvordan standarden er på hygiene-protokoller ved radiologiske avdelinger, er per vår viten ikke kartlagt. Hensikten med studien var å samle og evaluere kvaliteten på smitteprotokollene for behandling av pasienter med MRSA-smitte, ved radiologiske avdelinger. Metode: Kriteriene for utstyr og adferd tilpasset projeksjons-radiografi, ble utviklet i samarbeid med en fagradiograf. Dette forarbeidet ga en gullstandard-beskrivelse sammenholdt med faglige kriterier i MRSA-veilederen fra Folkehelseinstituttet (FHI). Totalt ble 19 protokoller fra norske offentlige og private helseinstitusjoner, analysert. GRADE-metoden ble brukt for å bestemme kvantitative mål på helseinstitusjonenes protokoll-kvalitet, målt opp mot gullstandarden. Resultater: Studien omfattet 19 protokoller av 33 mulige, dvs en svarprosent på 73%. Faglige enkelt-beskrivelser i protokollene omfattet totalt 627 skår (33 svar per protokoll), hvorav faglig korrekte beskrivelser i hht gullstandarden var oppgitt i 23% (144 korrekte svar). Det var faglige mangler hos samtlige av de mottatte protokollene. GRADE-metoden ble tilpasset kriterier for generell smitte. Elleve av studiens protokoller omhandlet generell smitte på helseinstitusjonen, mens åtte protokoller omhandlet pasienter med MRSA på radiologisk avdeling. Det førte til at mange protokoller fikk en lav poengskår. Også på fakta-krav i hht utstyr og metoder, dokumenteres kvalitetssvikt. Konklusjon: Protokollene for MRSA-smitte ved radiologiske avdelinger, er ikke optimale for å forebygge smitte. Alle avdelinger blir utsatt for smitteutbrudd. Det vil gi alvorlige konsekvenser for pasienter, personell og samfunn.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet University Libraryen
dc.relation.ispartofseriesRadiography Open;Vol 4 No 1 (2018)
dc.rightsThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectInfeksjonsforebyggingen
dc.subjectMRSAen
dc.subjectHygieneprotokolleren
dc.subjectSmittevernen
dc.titleEr hygiene-protokollene i radiologiske avdelinger optimale for å hindre MRSA-smitte?en
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-04-23T13:29:45Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.7577/radopen.2012
dc.identifier.cristin1664966
dc.source.journalRadiography Open


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.