Show simple item record

dc.contributor.advisorHermansen, Åsmund
dc.contributor.authorJensen, Maria Reinholdt
dc.date.accessioned2019-05-14T10:39:28Z
dc.date.available2019-05-14T10:39:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7093
dc.descriptionMaster i sosialfagen
dc.description.abstractDenne opgave indtager et positivt perspektiv på unges psykiske sundhed ved at fokusere på unges rapporterede livstilfredshed. Formålet har været at undersøge sammenhængen mellem unges tilfredshed med livet og sociale– og personlige ressorcer. Mere specifikt har opgaven haft til hensigt at undersøge, hvordan unges relationer til forældre, jævnaldrende, skole samt deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter har sammenhæng med unges rapporterede livstilfredshed. Videre var det et mål at undersøge, hvordan unges mestringsfølelse har sammenhæng med livstilfredsheden. Derudover havde opgaven til hensigt at undersøge om der var en kønsforskel i rapportering af livstilfredshed og hvorvidt denne kønsforskel kunne have sammenhæng med unges relationer og mestring. Ovenstående sammenhænge er blevet undersøgt med kvantitative data fra Ungdataundersøgelsen foretaget i Asker og Bærum 2017 udført af Norsk institut for forskning om opvækst, velfærd og aldring (NOVA). Studiet har 11034 respondenter fra både ungdomsskole og videregåendeskole i de to kommuner. Studiets resultater viser, at unge med gode relationer til forældre, venner og skole rapporterer om højere livstilfredshed. Ligeledes viser resultaterne, at unge som deltager i organiserede fridtisaktiviteter rapporterer om højere livstilfredshed end unge som ikke gør. Det kan især tyde på at unges deltagelse i idræt er forbundet med høj livstilfredshed. Derudover kan mestring fremhæves som en vigtig personlig ressource, som har stor betydning for unges rapportering af tilfredshed med livet. Resultaterne viser endvidere at piger rapporterer om lavere livstilfredshed end drenge og at noget af denne kønsforskel skyldes, at piger også rapporterer om lavere mestring. Resultaterne bidrager til øget viden om, at unges relationer og mestring kan forstås som sundhedsfremmende faktorer. Dette er vigtig viden for socialt arbejde, med henblik på at iværksætte tiltag, der kan fremme unges positive psykiske sundhed.en
dc.language.isodaen
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en
dc.subjectUngdommeren
dc.subjectLivstilfredsheden
dc.subjectRelationeren
dc.subjectMestringen
dc.titleUnges livstilfredshed og sammenhængen med sociale relationer og mestring - Et kvantitativt studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record