Show simple item record

dc.contributor.advisorFjesme, Sturla
dc.contributor.authorOsman, Ahmed
dc.contributor.authorTesfai, Thomas
dc.date.accessioned2019-05-14T04:53:58Z
dc.date.available2019-05-14T04:53:58Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7073
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstract15 år etter dot.com-boblen, tangerte NASDAQ Composite-indeksen toppnoteringen fra år 2000 (Strumpf, 2015). I inngangen av 2018 har den samme indeksen passert toppnoteringen med over 2000 poeng (Hovland, 2018). Derfor strides det blant de lærde om vi nå er i en ITboble tilsvarende den for 18 år siden (Myrseth, 2017). Disse forutsetningene har motivert oss til å gjøre en tradisjonell porteføljeevaluering av ITmarkedet kombinert med relevant bobleteori. Målet er å avdekke hvorvidt IT-markedet har eller ikke har hatt en abnormal meravkastning relativt til markedsindeksen de siste 20 årene. Formålet med oppgaven er å undersøke om IT-markedet har gitt en abnormal meravkastning, og om vi er i en IT-boble. For å besvare problemstillingen har vi i denne oppgaven brukt de mest sentrale metodene som anvendes i praksis for porteføljeevaluering. Utover tradisjonell porteføljeevaluering, har vi i oppgaven presentert relevant bobleteori med fokus på Shiller (2005) og Kindleberger og Aliber (2011). På bakgrunn av dette har vi analysert og testet hvorvidt IT-markedet er i en boble. IT-porteføljene som er konstruert er en verdiveid portefølje og en likeveid portefølje som på det meste består av 10 selskaper notert på den amerikanske børsen NASDAQ. Disse porteføljene er konstruert for å illustrere utviklingen av teknologibransjen da over 50% av NASDAQ er eksponert mot disse selskapene (SlickCharts, 2018). For hele perioden finner vi positive alfaverdier for den likeveide porteføljen på 1,32% for 3-faktormodellen og 1,55% for 4-faktormodellen per måned. For den verdiveide IT-porteføljen finner vi verdier på 0,7860% for 3-faktormodellen og 0,8639% for 4-faktormodellen per måned. Estimatene er statistisk signifikante på 1%- nivå. Dette betyr at både den likeveide og den verdiveide IT-porteføljen har gitt en avkastning de siste 20 årene som ikke kan forklares med risikojustert avkastning. Videre tilsier analysen av boblefenomenet at ITmarkedet ikke er i en boble, til tross for at vi finner noen indikasjoner på det motsatte.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten
dc.subjectTeknologibobleen
dc.subjectPrestasjonsvurderingen
dc.subjectPorteføljeevalueringen
dc.subjectNASDAQen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.titleEr vi i en teknologiboble? En prestasjonsvurdering av IT-markedeten
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record