Show simple item record

dc.contributor.advisorInnvær, Simon
dc.contributor.authorHalvorsen, Silvia
dc.date.accessioned2019-05-13T13:34:52Z
dc.date.available2019-05-13T13:34:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7070
dc.descriptionMaster i sosialfagen
dc.description.abstractDenne kvalitative undersøkelsen omhandler fedres opplevelser i barnevernssaker der far ønsker å få omsorg. Opplevelsene handler om hvor vidt fedrene opplever å bli behandlet som likeverdige omsorgspersoner. Funnene i oppgaven baserer seg på erfaringene av fire fedre og en saksbehandler. Problemstillingene i oppgaven blir belyst ved hjelp av tidligere forskning og sosiologiske perspektiver. Det teoretiske grunnlaget for å belyse oppgavens tema er blant annet rolleteori. Et funn i oppgaven som blir belyst med denne teorien er at det ligger en forventning av far til å få informasjon om saken. For å bruke metaforen til Garsjø (2011) som sier at for å være med i spillet må alle spillerne være kjent med reglene. Det betyr i dette tilfelle at saksbehandleren og far spiller spillet med forskjellige regler, eller at far ikke er kjent med reglene og derfor har forventninger til spillet som ikke blir møtt. Dette kan føre til en konflikt mellom roller hvor far og saksbehandleren har forskjellig syn. Det er også mulig at saksbehandleren ikke har nok ressurser for å imøtekomme forventingene til far om hvor mye han skal være involvert. Et hovedfunn er at man gjerne ser på likestilling som et ideal og tenker at man lever opp til dette idealet, men som oppgaven viser samsvarer ikke dette med praksisen. Det blir en konflikt mellom teori og praksis.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250en
dc.subjectFedreen
dc.subjectLikestillingen
dc.subjectKjønnsmønstreen
dc.subjectOmsorgspersoneren
dc.subjectHistoriske blikken
dc.subjectFedrerolleren
dc.subjectLovendringeren
dc.titleEr fedre likeverdige omsorgspersoner? Tematisk analyse av fedres opplevelse i barnevernet.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record