Show simple item record

dc.contributor.advisorFæhn, Erik Friis
dc.contributor.advisorStrøm, Øystein
dc.contributor.authorAndersen, Ingvild Vatn
dc.contributor.authorWetteland, Marie
dc.date.accessioned2019-05-09T07:21:51Z
dc.date.available2019-05-09T07:21:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/7025
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractDenne oppgaven ønsker å besvare problemstillingen: hvordan reagerer investorer på medieomtale ved mistanke om begått økonomisk kriminalitet i ulike sektorer. Vi tar for oss banksektoren, telekommunikasjonssektoren og bygg- og anleggssektoren. Oppgaven skrives fra en investors ståsted. Begivenheter mellom 01.01.2007 og 31.12.2017 inkluderes. Vi differensierer mellom fire lovbruddkategorier og tre grader av beslutningsmyndighet for den mistenkte gjerningspersonen. Vi benytter metoden eventstudie og sju forskjellige eventvinduer for å måle markedsreaksjonen. Dette gjøres for å fange opp eventuelle reaksjoner utover hendelsesdagen. Tidligere forskning finner gjennomgående negativ eller manglende markedsreaksjon ved en medieomtalt mistanke om lovbrudd. Overordnet finner heller ikke vi noen markedsreaksjon når vi ser på de undersøkte sektorene samlet. Vi finner derimot en negativ markedsreaksjon ved skattekriminalitet. Ved differensiering med hensyn til gjerningsperson finner vi en positiv markedsreaksjon i de tilfellene hvor en leder er mistenkt. Nærmere analyser viser forskjeller mellom de undersøkte sektorene. Overordnet er det en positiv reaksjon i bygg- og anleggsektoren. Banksektoren viser en negativ reaksjon, og telekommunikasjonssektoren viser uteblivende markedsreaksjoner. Videre differensiering viser at telekommunikasjonssektoren reagerer negativt på markedsmanipulasjon og i de tilfellene hvor en leder er mistenkt. Banksektoren får en negativ reaksjon for hvitvaskingskategorien. Bygg- og anleggssektoren reagerer positivt på lovbrudd begått av en leder, samt for ledelsen. Alle reaksjonene oppstår i event- og begivenhetsvinduene, som stemmer overens med teorien om markedseffisiens. Unntaket er reaksjonen i pre-eventvinduet for ledelsen i bygg- og anleggssektoren. Resultatet tyder på semisterk markedseffisiens, samt informasjonslekkasjer i pre-eventvinduet.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subjectEventstudieren
dc.subjectØkonomisk kriminaliteten
dc.subjectBankeren
dc.subjectTelekommunikasjonen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kriminologi: 350en
dc.subjectMarkedseffisiensen
dc.subjectGjerningspersoneren
dc.subjectBygg-og anleggen
dc.subjectLovbrudden
dc.titleMarkedets reaksjon på en medieomtalt mistanke om økonomisk kriminalitet i ulike sektorer - Et eventstudie av børsnoterte selskaper innen sektorene: bygg- og anlegg, telekommunikasjon og bank i EU og EØSen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record