• Kan kommuner slå seg sammen uten å avholde valg til nytt kommunestyre? 

      Sletnes, Ingun (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Forfatteren drøfter hvorvidt derogasjonsbestemmelsen i kommuneinndelingslova § 17 andre ledd åpner for å iverksette kommunesammenslåinger uten å avholde valg til kommunestyret i den nye og sammenslåtte kommunen. Bakgrunnen ...