• Aktivitetsbaserte arbeidsplasser - noe for enhver smak? 

      Isaksen, Anne-Marthe; Nayyar, Naina (Bachelor thesis, 2017-05)
      Denne oppgaven er et resultat av et prosjekt initiert av HiOA Eiendom. Formålet er å avdekke hvordan ansatte ved HiOA opplever arbeidsdagen på en aktivitetsbasert arbeidsplass. Vi har jobbet med utgangspunkt i forsknings ...