• Den nye vannforvaltningen. Nettverksstyring i skyggen av hierarki 

      Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Hundere, Gunn Cecilie (Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift;30(3), Journal article; Peer reviewed, 2014)
      Den nye vannforvaltningen som Norge har innført i henhold til EUs vanndirektiv, legger et økosystem basert prinsipp (nedbørsfelt) til grunne. Med utgangspunkt i et teoretisk perspektiv om institusjonell lagdeling diskuterer ...