• Aspekter ved forskning på stimulusklasser i og utenfor laboratoriet 

      Eilertsen, Jon Magnus; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Atferdsanalysen har vært kritisert for manglende evne til å redegjøre for atferd som ikke synes å være under kontroll av direkte forsterkning. Forskning på stimulusekvivalens har vist at ekvivalensklasser kan fungere som ...