• Notasjon av de grunnleggende termene og operasjonene i atferdsanalyse: et pedagogisk virkemiddel 

   Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;37(4), Journal article; Peer reviewed, 2010)
   De grunnleggende begrepene, termene, operasjonene eller måtene å arrangere miljøbetingelsene på, fremstilles i den atferdsanalytiske litteraturen med ulike forkortelser eller notasjoner. Notasjon med bokstaver og symboler ...
  • Praktiske øvelser innen felles oppmerksomhet for barn med autisme 

   Fossnes, Janne; Olaff, Heidi Skorge; Isaksen, Jørn (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;39(2), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Utstrakt forskning dokumenterer at barn med autisme mangler eller har begrenset ferdigheter innen felles oppmerksomhet. Barn med autisme har en syndromspesifikk svikt innen felles oppmerksomhet. Felles oppmerksomhet er for ...