• Anvendt atferdsanalyse og Gamification 

   Hernes, Magdalena (MALKS;2015, Master thesis, 2015)
   Samfunnet står ofte overfor nye utfordringer relatert til helse og ikke minst smitte. Dette stiller økt krav til fokus på gode rutiner for smittevern og å forhindre smitte innenfor helse- og omsorg. Dette kan gjøres på ...
  • Byråkrati, variasjon og læring 

   Sandaker, Ingunn; Andersen, Britt; Ree, Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2014)
   Byråkratisering, i betydningen at administrative støttefunksjoner flyttes fra kjernevirksomheten til spesialiserte kontrollfunksjoner i mellomledelsen, har økt innen for eksempel helsevesen, skole, høyere utdanning ...