• Måleegenskaper ved en skala for sosial akseptabilitet. En pilotstudie 

      Strømgren, Børge; Løkke, Jon Arne; Orm, Stian (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Nummer 2 (Vinter 2020), Journal article; Peer reviewed, 2020)
      En vesentlig dimensjon ved anvendt atferdsanalyse er at tiltak skal være viktige for mottakeren og anerkjennes av relevante personer rundt; anvendt dimensjonen. En raffinering av dimensjonen førte til utvikling av begrepet ...