• Effekter av Forsinket Forsterkning hos Barn med Autismespekterforstyrrelse. 

      Eldevik, Sigmund; Arnesen, Lasse; Sakseide, Kristoffer; Gale, Catherine (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årgang 46, nr. 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Vi undersøkte effekten av forsinket forsterkning hos barn med autismespekterforstyrrelse. Dette ble gjort ved å sammenligne antall responser under umiddelbar forsterkning med antall responser under tre sekunders forsinket ...