• Eksperimentelle studier av hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse 

   Eilifsen, Christoffer; Vie, Aleksander; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kognitiv psykologi har i større grad enn atferdsanalyse interessert seg for fenomener slik de inngår i dagligdagse språkkategorier. Hukommelse1 er et slikt begrep. I kognitiv hukommelsesforskning benyttes det ofte en ...
  • Er alle abstraksjoner hypotetiske konstrukter? 

   Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   133 I 2011 publiserte Eilifsen, Vie og Arntzen (EVA) en artikkel i Norsk tidsskrift for atferds - analyse (NTA) som beskriver hvordan feno - mener knyttet til hukommelse blir analysert og forsket på innen atferdsanalyse ...
  • Studiet av hukommelse hos personer med demens 

   Antonsen, Anette Brogård (MALKS;2012, Master thesis, 2012)
   Med stadig økende levealder øker også andelen mennesker med aldersrelaterte lidelser som demens. Det økte antallet mennesker med demens gir både samfunnsmessige og individuelle utfordringer. Utfordringene består i gode ...