• Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd 

      Holth, Per (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;39 (2), Journal article; Peer reviewed, 2012)
      Fellesoppmerksomhet innebærer en synkronisering av oppmerksomhet hos to eller flere individer mot noe i omgivelsene. Forskning på dette feltet startet innenfor kognitiv utviklingspsykologi på 1970-tallet. Denne forskningen ...